Poden canviar-me de lloc de treball si explico que tinc EM?

L’Estatut dels Treballadors no inclou de forma expressa el canvi de lloc de treball per patologia d’origen comú, tret casos puntuals, com és el de les treballadores embarassades o que puguin tenir risc en l’embaràs degut a les condicions laborals.

Ara bé, es pot sol·licitar que a través del servei mèdic d’empresa, es faci un reconeixement mèdic i es determini si les condicions del lloc de treball poden ser perjudicials per a la persona, declarant-la treballador sensible a determinats riscos, tal i com preveu l’article 25 de l’Estatut dels Treballadors que indica:

L'empresari garantirà de manera específica la protecció dels treballadors que, per les seves pròpiescaracterístiques personals o estat biològic conegut, inclosos aquells que tinguin reconeguda la situació de discapacitat física, psíquica o sensorial, siguin especialment sensibles als riscos derivats del treball. Amb aquesta finalitat, s'haurà de tenir en compte aquests aspectes en les avaluacions dels riscos i, en funció d'aquests, adoptarà les mesures preventives i de protecció necessàries.

Els treballadors no han d'ocupar aquells llocs de treball en què, a causa de les seves característiquespersonals, estat biològic o per la seva discapacitat física, psíquica o sensorial degudament reconeguda, puguin ells, els altres treballadors o altres persones relacionades amb l'empresa posar-se en situació de perill o, en general, quan es trobin manifestament en estats o situacions transitòries que no responguin a les exigènciespsicofísiques dels respectius llocs de treball.

Igualment, l'empresari haurà de tenir en compte en les avaluacions els factors de risc que puguin incidir en la funció de procreació dels treballadors i treballadores, en particular per l'exposició a agents físics, químics ibiològics que puguin exercir efectes mutagènics o de toxicitat per la procreació, tant en els aspectes de la fertilitat, com del desenvolupament de la descendència, a fi d'adoptar les mesures preventives necessàries.

 

Assessorament laboral

Tinc problemes amb la calor i la fatiga, puc demanar suport a l’empresa?
De vegades, es poden adaptar les condicions del lloc de treball a la situació de la persona amb esclerosi múltiple per poder combatre la calor i la fatiga
Poden acomiadar-me si explico que tinc EM?
Un cop extingit el contracte en cas d'acomiadament cal valorar si la decisió té empar legal o és un acomiadament improcedent
Puc demanar una reducció de la jornada laboral?
La reducció de jornada laboral només està contemplada legalment per tenir cura de menors amb malaltia greu o discapacitats

Destaquem

Programa FEM Feina

Programa FEM Feina

Envia una SMS al 28014

Envia una SMS al 28014

Informació, atenció i serveis

Informació, atenció i serveis

Prepara't professionalment

Prepara't professionalment

Joves i esclerosi múltiple

Joves i esclerosi múltiple

Pacient Informat

Pacient Informat

Les campanyes de la FEM

Les campanyes de la FEM

Com col·laborar?

Fer-se soci de la FEM té avantatges

Fer-se soci de la FEM té avantatges

Fes-te soci de la FEM

Fes-te soci de la FEM

Fes una donació

Fes una donació

Fes-te voluntari

Fes-te voluntari

La meva iniciativa

La meva iniciativa

Fes un llegat testamentari

Fes un llegat testamentari

Empreses que col.laboren amb la FEM

Empreses que col.laboren amb la FEM

Deduccions per donacions

Deduccions per donacions