Les institucions de protecció en el cas que una persona amb esclerosi múltiple sigui declarada incapaç

Quan una persona és declarada incapaç s'haurà d'establir un règim de protecció.

Si la persona és menor d'edat i conviu amb els seus pares es pot prorrogar la pàtria potestat dels progenitors i en cas que hagi arribat a la majoria d'edat es pot rehabilitar.

Mitjançant el nomenament d'un tutor, que haurà de prendre possessió del càrrec, caldrà fer inventari del patrimoni del tutelat i retre els comptes davant de l'autoritat judicial que va constituir la tutela amb la intervenció del Ministeri Fiscal.

En el àmbit de Catalunya existeix la figura de l'assistent, prevista per aquelles persones majors d’edat que la necessitin per a tenir cura d’ells mateixos o dels seus béns, a causa de la disminució no incapacitant de les seves facultats físiques o psíquiques.

Pel que fa al contingut de l’assistència, en la resolució de nomenament, l’autoritat judicial determina l’àmbit personal o patrimonial d’aquesta i els interessos dels quals ha de tenir cura l’assistent.

Família

Les institucions de protecció en el cas que una persona amb esclerosi múltiple sigui declarada incapaç
Quan una persona és declarada incapaç s'haurà d'establir un règim de protecció

Destaquem

Programa FEM Feina

Programa FEM Feina

Envia una SMS al 28014

Envia una SMS al 28014

Informació, atenció i serveis

Informació, atenció i serveis

Prepara't professionalment

Prepara't professionalment

Joves i esclerosi múltiple

Joves i esclerosi múltiple

Pacient Informat

Pacient Informat

Les campanyes de la FEM

Les campanyes de la FEM

Com col·laborar?

Fer-se soci de la FEM té avantatges

Fer-se soci de la FEM té avantatges

Fes-te soci de la FEM

Fes-te soci de la FEM

Fes una donació

Fes una donació

Fes-te voluntari

Fes-te voluntari

La meva iniciativa

La meva iniciativa

Fes un llegat testamentari

Fes un llegat testamentari

Empreses que col.laboren amb la FEM

Empreses que col.laboren amb la FEM

Deduccions per donacions

Deduccions per donacions