Beca FEM-U

Beques FEM-U per promocionar el talent de les persones amb discapacitat

Per tercer any consecutiu, la Fundació Esclerosi Múltiple i el Grup Uriach posen en marxa les beques FEM-U. Es tracta de 3 beques dirigides a potenciar el talent de persones amb discapacitat a través de l'accés a una formació que augmenti les seves possibilitats d'accedir a un lloc de treball.

Les beques s'emmarquen en la relació de col·laboració que Grup Uriach manté amb la Fundació Esclerosi Múltiple, especialment en l'àrea de Formació i Inserció Laboral. Aquesta estreta col·laboració ha permès emprendre cursos de formació i tallers on es treballen competències transversals, ampliar els serveis d'assessorament laboral i, en definitiva, aconseguir la integració laboral de moltes persones amb discapacitat. El Grup Uriach, vol fomentar la formació universitària i postuniversitària en persones amb discapacitat física i sensorial, emmarcant- dins del programa anual FEM Feina que la Fundació va iniciar l'any passat.

A través de les Beques FEM-U es pretén millorar la formació i inserció laboral de les persones amb discapacitat i apoderar-les a través d'un perfil professional. Es considera que la integració sociolaboral d'aquest grup, contribueix a fer efectiu el principi d'igualtat d'oportunitats.

Característiques de les beques

Les beques FEM-U es poden sol·licitar per finançar formació o, accés a la mateixa, que inclogui estudis universitaris, de postgrau, d'especialitzacions o cicle formatiu del curs 2018-2019. Les beques FEM-U inclouen ajudes econòmiques de 2.000 €. 

La Fundació Esclerosi Múltiple durà a terme la gestió de les ajudes econòmiques que s'adreçaran a finançar aquests estudis i farà el pagament de les beques durant el mes de desembre del 2018 o gener del 2019. La Fundació Esclerosi Múltiple també s'encarregarà d'acompanyar les persones que hagin obtingut les beques per assolir la inserció laboral. A més, crearà tallers destinats a la recerca activa de feina. Finalment, Uriach podrà iniciar un conveni de pràctiques amb una de les persones becades que serà elegida sota uns criteris objectius de valoració fixats pel Comitè de Beques.

El conveni oferirà una oportunitat de posar en pràctica la formació adquirida durant la beca. Una vegada finalitzades les pràctiques, tant Uriach com la Fundació Esclerosi Múltiple duran a terme mesures per incloure el beneficiari en les vacants laborals a les que tinguin accés. Uriach podrà valorar el candidat per a possibles vacants que tingui dins les empreses del grup i la Fundació intermediarà a través de les ofertes actives a les quals té accés a través del Programa Incorpora. La resta de persones becades també seran incloses dins la base de dades de la Fundació Esclerosi Múltiple per facilitar el seu accés a ofertes de feina.

Requisits de participació

  1. Estudiants pre o matriculats en estudis universitaris o de cicles formatius, postgrau, màster o especialització, amb edats compreses entre els 18 i els 40 anys. Els estudiants de grau o universitaris, a més, hauran hagut de superar el 50% dels crèdits totals formatius.
  2. Amb discapacitat igual o superior al 33% legalment reconeguda a través del Certificat de Discapacitat i que reuneixin les condicions establertes a les bases de la convocatòria

Presentació de sol·licituts 

Les sol·licituts de les Beques FEM-U es podran presentar entre l'11 de juny i el 30 de novembre per correu electrònic a la següent adreça:

femjobs@fem.es

Criteris d'assignació de les beques  

El Comité de Beques FEM-U serà l'ens responsable de la recepció de les sol·licituds, avaluació dels candidats i adjudicació de beques. Els criteris de selecció dels beneficiaris de la formació aniran en funció de:

  • Historial acadèmic exitós 
  • Adequació d'estudis amb possibles perfils Uriach
  • Ingressos unitat familiar
  • Valoració entrevista personal 
  • Defensa de la seva candidatura, carta de motivació
  • Test competencial
  • Adequació d'estudis amb perfil professional del candidat
  • Necessitats especials per poder accedir als estudis

Ressolució de la convocatòria i comunicació

La ressolució d'aprovació de les 3 persones candidates per rebre les beques per part del Comitè de Beques FEM-U tindrà lloc el 14 de desembre de 2018 a les 12 hores.  

Comunicació a les persones beneficiàries: La ressolució es comunicarà a cadascuna de les persones sol·licitants de la convocatòria, independentment dels resultats de la mateixa, abans del 24  de desembre de 2018 mitjançant una trucada telefònica de la Fundació Esclerosi Múltiple. A més, el Comitè de Beques FEM-U informarà a les 3 persones beneficiàries de la beca, sobre la seva concessió per correu electrònic segons les dades personals que consten al formulari de sol·licitud.  

 

Bases de les beques

Documentació a aportar

Pràctiques

Programa Believe and Achieve
Programa Believe and Achieve
Beca FEM-U
L'objectiu és donar als joves accés a una formació que augmenti la seves possibilitats de trobar feina dins el mercat

Destaquem

Programa FEM Feina

Programa FEM Feina

Envia una SMS al 28014

Envia una SMS al 28014

Informació, atenció i serveis

Informació, atenció i serveis

Prepara't professionalment

Prepara't professionalment

Joves i esclerosi múltiple

Joves i esclerosi múltiple

Pacient Informat

Pacient Informat

Les campanyes de la FEM

Les campanyes de la FEM

Com col·laborar?

Fer-se soci de la FEM té avantatges

Fer-se soci de la FEM té avantatges

Fes-te soci de la FEM

Fes-te soci de la FEM

Fes una donació

Fes una donació

Fes-te voluntari

Fes-te voluntari

La meva iniciativa

La meva iniciativa

Fes un llegat testamentari

Fes un llegat testamentari

Empreses que col.laboren amb la Fundació

Empreses que col.laboren amb la Fundació

Deduccions per donacions

Deduccions per donacions