L’Estatut dels Treballadors no considerarà ‘absentisme’ la baixa per esclerosi múltiple

Finalment, les peticions de diverses associacions i col·lectius d’afectats han estat escoltades. La nova redacció de l’Estatut dels Treballadors, que situava l’absentisme entre les causes d’acomiadament objectiu, no especificava quines excepcions caldria tenir en compte si el treballador patia una malaltia greu i necessitava atenció mèdica. Una modificació en la reforma laboral deixa clar que les absències degudes al tractament d’una greu malaltia, com l’esclerosi múltiple, no es podran considerar absentisme.

Les modificacions de l’Estatut dels Treballadors en el fragment on es regula l’acomiadament objectiu han estat finalment introduïdes en el redactat definitiu. El conflicte va sorgir cap al mes de maig del 2012, amb la Reforma Laboral proposada pel govern de l’Estat. El redactat de la llei no aclaria què passava si una persona tenia que absentar-se del treball a conseqüència d’una malaltia greu, com per exemple l’esclerosi múltiple.
El text previst tenia en compte les següents excepcions a l’hora de computar les jornades totals d’absentisme laboral d’un treballador:
  • Vaga general
  • Activitat sindical
  • Accident laboral
  • Maternitat
  • Risc durant l’embaràs o lactància
  • Malalties posteriors al part
  • Paternitat
  • Llicències i vacances
  • Malaltia o accident (vint dies)
  • Violència de gènere
L’ambigüitat en la redacció d’aquests supòsits no deixava clar què passava en cas de malaltia greu que necessita tractament, però que no sempre implica incapacitació per exercir el treball. És el cas, per exemple, de l’esclerosi múltiple.
Finalment, el Congrés dels Diputats ha decidit incloure un nou punt en el redactat final: “tampoc es computaran les absències que obeeixin a un tractament mèdic de càncer o de malaltia greu”.
El fet que no s’hagués recollit aquesta excepció des d’un principi va motivar les protestes de molts col·lectius, entre ells les associacions d’afectats per l’esclerosi múltiple. Al juliol de l’any passat, la comissió legislativa encarregada de la redacció del text ja va precisar que afegiria, sense cap tipus de debat, l’excepció que els col·lectius sol·licitaven. El text refet publicat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ho ha fet ara oficial.
La no inclusió d’aquest últim punt a l’Estatut dels Treballadors podria haver suposat una reducció dels drets per causa de salut, ja que no es mencionava com a excepció el fet de patir una malaltia com l’esclerosi múltiple, caracteritzada precisament per provocar brots de símptomes recurrents i intermitents.
Font d’informació:
Redactado final de la regulación del despido objetivo. FELEM, 2013 [acceso: 21 de mayo de 2013]. Disponible a: http://www.esclerosismultiple.com/noticias/detalle.php?id_not=343
 
Heu d'iniciar la sessió per comentar.

Tens un compte? Inicia la sessió ara!

Vols crear el teu compte? Inscriu-te ara!