L’esclerosi múltiple és hereditària?

Encara que hi ha una certa predisposició genètica, l’esclerosi múltiple no es considera una malaltia hereditària.

Les causes exactes de l’esclerosi múltiple segueixen sense estar clares i un dels dubtes de moltes persones amb EM és si es tracta d’una malaltia hereditària. La resposta simple és no, l’esclerosi múltiple no és hereditària, encara que la resposta completa és una mica més complexa.

 

Diferenciar entre genètica i esclerosi múltiple hereditària

Una malaltia es considera hereditària quan existeix una manera predictible de transmetre-la de pares a descendents. En aquests casos, els fills hereten un gen o gens específics d’un progenitor o de tots dos, cosa que desemboca a l’aparició de la malaltia.

En el cas de l’EM això no es compleix: no s’ha trobat un gen o una combinació de gens concreta que assegurin que una persona desenvoluparà la malaltia. Això no vol dir, però, que la genètica no tingui res a veure amb la causa de l’esclerosi múltiple, ja que certs gens sí que es relacionen amb el risc de tenir EM.

 

El paper dels gens en l’esclerosi múltiple

Alguns gens fan que sigui més probable que una persona sigui diagnosticada d’esclerosi múltiple, encara que no és l’única cosa que explica la seva aparició. Hi ha al voltant de 200 gens que poden augmentar el risc d’EM, especialment en presència de certs factors ambientals. Les probabilitats de tenir EM són una mica més elevades si un familiar també en té, al voltant d’un 2%.

Hi ha una possibilitat de 1 entre 40 de desenvolupar esclerosi múltiple si el nostre pare o mare té EM.

Si un bessó té EM, l’altre tindrà un risc del 25% de desenvolupar-lo. Segons alguns estudis, això és indicatiu del risc genètic en l’esclerosi múltiple. No obstant això, cal tenir en compte que la majoria de bessons comparteixen els mateixos factors ambientals, cosa que podria ser una altra explicació per a aquest fenomen.

 

Què se sap sobre les causes de l’esclerosi múltiple

La realitat és que hi ha diversos factors que es consideren desencadenants potencials de l’esclerosi múltiple. Actualment, es considera que la combinació de factors genètics i ambientals està darrere de la causa de l’esclerosi múltiple.

Alguns dels possibles desencadenants són:

  • Infeccions virals: es considera que la infecció amb el virus d’Epstein-Barr és una condició necessària, encara que no suficient, per desenvolupar la malaltia.
  • Tabac: fumar incrementa significativament el risc de ser diagnosticat amb esclerosi múltiple i també es relaciona amb una major gravetat i una progressió més ràpida.
  • Manca de vitamina D: aquesta vitamina juga un paper important en l’esclerosi múltiple. A més, l’EM és més present a l’hemisferi nord i menys a les zones més properes a l’equador, zones on la llum solar, una font important de vitamina D, és més present.
  • Obesitat en l’adolescència: haver patit obesitat a la joventut, especialment entre dones, es relaciona amb un risc més gran de tenir EM a l’edat adulta.

 

Referències

Is MS hereditary? MS Trust. Disponible a: https://mstrust.org.uk/news/expert/is-ms-hereditary

What Causes MS? Is MS Hereditary or Genetic? MS Society UK. Disponible a: https://www.mssociety.org.uk/about-ms/what-is-ms/causes-of-ms

Is multiple sclerosis a result of genetics? Medical News Today. Disponible a: https://www.medicalnewstoday.com/articles/is-multiple-sclerosis-genetic

The genetic architecture of multiple sclerosis. Nature Medicine. Disponible a: https://www.nature.com/articles/s41591-019-0656-3

Heu d'iniciar la sessió per comentar.

Tens un compte? Inicia la sessió ara!

Vols crear el teu compte? Inscriu-te ara!