L’esborrany de l’Estrategia Nacional de Malalties Neurodegeneratives a punt per ser aprovat

L’esborrany de l’Estratègia Nacional de Malalties Neurodegeneratives, que defineix un pla d’actuació per aquest col·lectiu de pacients, està fet i a punt per ser aprovat. Aquest esborrany ha comptat amb la participació de la Fundació Esclerosi Múltiple i altres entitats.

L’esborrany, que ha de ser aprovat per les diferents comunitats autònomes, estableix 8 línies estratègiques de treball i 11 objectius. Les línies estratègiques que fixa són:

  • Prevenció i detecció precoç
  • Atenció sanitària i social
  • Atenció als cuidadors
  • Coordinació sociosanitària
  • Autonomia del pacient
  • Participació ciutadana
  • Formació contínua
  • Foment a la recerca

El document fixa objectius i recomanacions com ara impulsar programes de vida saludable per prevenir l’aparició d’aquestes patologies i programes de consell genètic per a persones que puguin tenir una predisposició hereditària. També es proposa crear plans integrals d’atenció sanitària. Un cop aprovat el document, hi haurà una segona fase amb diferents grups de treball que se centraran en 5 malalties: l’esclerosi múltiple, l’esclerosi lateral amiotròfica, el Parkinson, l’Alzheimer i la malaltia de Huntington.

Heu d'iniciar la sessió per comentar.

Tens un compte? Inicia la sessió ara!

Vols crear el teu compte? Inscriu-te ara!