La personalitat i l’esclerosi múltiple

La psicòloga Sara Navarro analitza els tipus de personalitat de les persones amb esclerosi múltiple.

La personalitat es defineix com un patró de sentiments i pensaments lligats al comportament d’una persona. A partir de l’estructura de personalitat, la identitat de cada persona es veu modificada per les experiències vitals que s’experimenten en el dia a dia. Gràcies a la identitat sabem donar significat a la nostra personalitat i donar resposta a la pregunta “qui soc?”.
Se sap que la resiliència (força emocional que es desenvolupa en superar experiències traumàtiques) és un tret de personalitat molt desenvolupat en les persones amb EM. Tanmateix, l’escassetat d’estudis sobre la personalitat de les persones amb EM complica l’enteniment de com influeix el tipus de personalitat davant el diagnòstic i l’ajust emocional d’aquest.

La resiliència és un tret de personalitat molt desenvolupat en les persones amb EM

Diferents autors que han estudiat la personalitat defensen que el tipus de personalitat més observat en la societat és el neuròtic, que ocupa un 15% de la població. La personalitat neuròtica és aquella que engloba trets basats en sensació de culpa, dependència, perfeccionisme, sobre exigència, evitació de conflictes i un estat d’agitació propi de l’ansietat.

El 71% de les persones diagnosticades amb EM té un tipus de personalitat basada en símptomes ansiosos i obsessius

En la clínica psicològica, el 71% de les persones diagnosticades amb EM té un tipus de personalitat basada en símptomes ansiosos i obsessius. A més, diferents persones presenten necessitat de control, perfeccionisme, hiper responsabilitat, dificultat d’imposar límits a altres persones i falta de comunicació emocional. Aquests símptomes poden generar a la llarga sensació d’estrès que podria perjudicar el curs de l’EM, a més d’alentir l’enfrontament emocional del diagnòstic i afectar de manera negativa la qualitat de vida.
D’aquesta manera, per poder gestionar el diagnòstic de l’EM, és important conèixer el tipus de personalitat de cada persona i enfocar la teràpia psicològica cap al desenvolupament d’estratègies que facilitin l’acceptació de l’EM.

Font d’informació:

Zarbo R., Minacapelli E., Falautano M., Demontis S., Carpentras G., Pugliatti M. (2016). Personality traits predict perceived health-related quality of life in persons with multiple sclerosis. Multiple Sclerosis. 22(4):551-8

Heu d'iniciar la sessió per comentar.

Tens un compte? Inicia la sessió ara!

Vols crear el teu compte? Inscriu-te ara!