La meditació mindfulness, una eina per reduir el dolor i l’estrès en l’esclerosi múltiple

L’ansietat davant el confinament és normal i habitual. La tècnica de meditació mindfulness té com a objectiu aconseguir viure en harmonia amb un mateix i amb l’entorn, i pot ser útil per reduir tant l’estrès com el dolor causat per l’esclerosi múltiple.

Una pràctica molt aconsellable per a les persones amb esclerosi múltiple és la meditació mindfulness. Es tracta d’una tècnica d’origen budista basada a viure amb harmonia amb un mateix i amb l’entorn tot examinant la identitat, visió del món i del lloc de cadascú. La meditació mindfulness, a més, proposa valorar cada moment que es viu.

Per tal de practicar-la correctament, cal seure còmodament en un lloc tranquil, tancar els ulls i preguntar-se: “Què tens a la ment ara mateix?”. Segurament, es pensa en tasques de la rutina diària, obligacions, etc. Es tracta de ser capaç d’apartar-se un moment per posar atenció a allò en què es pensa, de preguntar-se a un mateix què s’està sacrificant pel fet de pensar en totes aquestes coses a la vegada.

Una altra manera d’aplicar aquesta tècnica és posar-la en pràctica tot adonant-se d’aquells moments en què una persona es perd en els seus pensaments. Així, es podrà dur a terme si es redirigeixen tots aquests pensaments al moment present i es posa l’atenció plenament en l’entorn.

En aquest aspecte, cal destacar que els sentits juguen un paper clau. Adonar-se del món i d’un mateix també és mirar el cel, olorar les plantes, escoltar, tocar, etc.

La respiració és un altre element important dels exercicis que es duen a terme en la meditació mindfulness. Cal que les persones que la practiquin s’asseguin a la vora d’una cadira, amb l’esquena recta i que inspirin i expirin amb una mà al pit i l’altra a la panxa. És positiu dedicar una estona cada dia a concentrar-se en la respiració, és el primer pas per tenir consciència d’un mateix.

Els beneficis de la meditació mindfulness en les persones amb esclerosi múltiple

Cal destacar que els beneficis de la meditació mindfulness s’assoleixen quan les persones són conscients de totes les seves accions: respirar, caminar, menjar o fins i tot conduir. En les persones amb esclerosi múltiple i segons diversos estudis que s’han dut a terme – com el del doctor Paul Grossman (2010) MS quality of life, depression, and fatigue improve after mindfulness training: a randomized trial, en què 150 persones van practicar la meditació mindfulness per provar-ne els bons resultats o Mindfulness based interventions in multiple sclerosis – a systematic review en què el doctor Robert Simpson (2014) mostra els beneficis físics i psicològics de la meditació mindfulness en l’esclerosi múltiple- aquesta comprensió fa que s’aconsegueixi:

  • Sensació de calma i alegria.
  • Alleujament de l’enuig, l’ansietat i el dolor.
  • Reducció de pensaments negatius.
  • Millora del sistema immunitari.

És per això que es tracta d’una activitat molt recomanable, perquè ajuda a valorar el present d’un mateix, permet ser-ne més conscient i reduir angoixes. Cal afegir que aquesta també és una idea a tenir en compte per a les persones cuidadores o qui acompanya a les persones amb esclerosi múltiple, ja que els beneficis que aporta són també traslladables a ells.

Accés als documents originals:

Practicing Mindfulness may help reduce pain ans stress http://multiplesclerosis.net Disponible a: http://multiplesclerosis.net/living-with-ms/practicing-mindfulness-may-help-reduce-pain-stress/?utm_source=weekly&utm_medium=email&utm_campaign=140604&uuid=105a9b8debff706edd2465263ed0e39f

Mindfulness training for people with múltiple sclerosis and their carers http://www.mstrust.org.uk Disponible a: http://www.mstrust.org.uk/information/opendoor/articles/1105_08_09.jsp

Mindfulness based interventions in múltiple sclerosis – a systematic review http://www.biomedcentral.com Disponible a: http://www.biomedcentral.com/1471-2377/14/15

Heu d'iniciar la sessió per comentar.

Tens un compte? Inicia la sessió ara!

Vols crear el teu compte? Inscriu-te ara!