La disfunció cognitiva en l’esclerosi múltiple

A més de les conseqüències físiques que pot comportar l’esclerosi múltiple, la malaltia també pot ocasionar disfuncions cognitives, és a dir, afectar el cervell i dificultar la funcionalitat en algunes àrees: des de comprendre i memoritzar informació fins a concentrar-se. Aquestes activitats de la vida diària poden convertir-se en grans obstacles per a una persona amb EM. Es calcula que aproximadament el 50% dels afectats d’EM pateixen problemes cognitius al llarg de la malaltia.

Els canvis cognitius són freqüents en persones amb esclerosi múltiple. Són problemes poc relacionats amb altres aspectes de la malaltia, com poden ser els símptomes físics. És a dir, un pacient amb una gran incapacitat física pot no experimentar cap afectació cognitiva i viceversa. A més, aquestes alteracions poden aparèixer en qualsevol moment del transcurs de la malaltia i, fins i tot, ser el primer símptoma, encara que generalment es desenvolupen més tard i progressen lentament. A continuació, exposem les funcions cognitives que es veuen perjudicades per l’EM de manera més freqüent:
  • Processament de la informació: alentiment en la velocitat a l’hora de comprendre i construir significats.
  • Capacitat per resoldre problemes.
  • Memòria: recordar i retenir la informació. Dificultat per fixar nous aprenentatges.
  • Atenció i concentració: fixar l’atenció en alguna cosa concreta.
  • Funcions de caire executiu com organitzar, planificar i prioritzar.
  • Realitzar càlculs.
  • Fluïdesa verbal: trobar la paraula correcta per utilitzar en cada moment.
  • Percepció de l’entorn amb precisió.
  • Percepció visual i espaial: entendre i recordar com estan situades les coses respecte les altres.
Tot i això, hi ha certes funcions cognitives que en cap cas es veuen repercutides per l’esclerosi múltiple i que no han de suposar cap preocupació per als afectats com, per exemple, l’intel·lecte general i la comprensió de lectura.
Els primers signes de les disfuncions cognitives poden ser molt subtils. La persona amb EM pot percebre problemes per recordar rutines i activitats diàries, adonar-se de les complicacions per trobar les paraules adequades en una conversa, o trobar dificultats per prendre decisions. L’avaluació acurada del metge determinarà si aquests canvis cognitius provenen concretament de la malaltia, ja que també poden ser producte de l’edat, de la medicació, de la fatiga, de la depressió, etc. Un especialista realitzarà una sèrie de tests al pacient per identificar aquestes alteracions en les funcions superiors i determinarà quines activitats i tractaments rehabilitadors poden ajudar a millorar-les: des d’exercicis de memòria fins a buscar suport en agendes, ordinadors i arxius per evitar que els problemes de memòria afectin la vida diària. En general, les disfuncions cognitives poden tenir un impacte important en la vida diària. Un suport i consell professional pot contribuir a mitigar aquests dèficits. De fet, es calcula que només entre un 5% i un 10% de les persones amb EM desenvolupen una afectació cognitiva tan greu com per interferir de manera significativa en les activitats diàries. Fonts d’informació: Living with MS: Mental functioning. MultipleSclerosis.com, 2013 [accés: 29 de juliol de 2013]. Disponible a: http://www.multiplesclerosis.com/global/living_with_ms.php Cognitive Dysfunction. National Multiple Sclerosis Society (MS), 2013 [accés: 29 de juliol de 2013]. Disponible a: http://www.nationalmssociety.org/about-multiple-sclerosis/…
Heu d'iniciar la sessió per comentar.

Tens un compte? Inicia la sessió ara!

Vols crear el teu compte? Inscriu-te ara!