Hi ha un test per a l’esclerosi múltiple?

Avui dia, el diagnòstic de l’esclerosi múltiple pot ser llarg i complicat, ja que no hi ha un únic test o prova que ho pugui confirmar.

Diagnosticar l’esclerosi múltiple pot ser un autèntic repte, ja que actualment no hi ha una única prova o test que pugui confirmar la malaltia. A més, els símptomes de l’EM són molt variats i es poden confondre amb altres malalties.

Normalment, un professional de neurologia s’encarregarà del procés de diagnòstic. A partir de detectar símptomes relacionats amb l’EM, com formiguejos, fatiga o alteracions de la vista, es començaran a fer una sèrie de procediments fiables per arribar a un diagnòstic d’esclerosi múltiple.

 

Exploració neurològica

Un senyal de l’esclerosi múltiple és detectar un símptoma que pugui ser conseqüència de danys als nervis. El professional de neurologia estudiarà possibles anomalies, canvis o debilitat a la vista, moviments oculars, falta de força a les mans o cames, desequilibri i descoordinació, alteracions de la parla o falta de reflexos.

 

Analítica

Una anàlisi de sang pot ser útil per descartar altres malalties amb símptomes semblants a l’EM. Es tracta d’una analítica general, però també inclou altres paràmetres específics i útils en el procés diagnòstic.

Encara que actualment no es pot diagnosticar l’EM a partir d’una analítica, hi ha alguns estudis que investiguen biomarcadors associats amb l’EM. Aquestes investigacions podrien ajudar amb el procés de diagnòstic o detectar l’eficàcia dels tractaments.

 

Ressonància magnètica cerebral

La ressonància magnètica és molt important tant pel diagnòstic com pel seguiment de l’esclerosi múltiple. Aquesta és una prova similar a l’escàner o TAC, però que fa servir camps magnètics i permet obtenir una imatge del cervell molt més detallada.

A diferència dels raigs X o de la tomografia computeritzada, la ressonància magnètica no emet cap radiació. Es considera la tècnica més sensible per detectar lesions al sistema nerviós central, cosa que facilita el diagnòstic d’EM.

 

Punció lumbar

Aquesta prova permet estudiar diversos components del líquid cefalorraquidi, el líquid que envolta el cervell i la medul·la espinal. L’anàlisi pot mostrar problemes al sistema nerviós central relacionats amb l’EM.

La punció lumbar es fa amb anestèsia local i és un procediment molt segur, encara que pugui ser incòmode. Aquesta prova també es pot fer per aconseguir més informació si els símptomes o escàners són estranys.

 

Potencials evocats

Els potencials evocats són proves que estudien la transmissió dels estímuls sensorials que recull el sistema nerviós. Hi ha diferents tipus de proves, però les més comunes avaluen el funcionament dels ulls mitjançant patrons de llums. És un test indolor que ajuda a veure si el cervell triga més del que tocaria en rebre missatges.

 

Referències

How is MS Diagnosed. National Multiple Sclerosis Society. Disponible a: https://www.nationalmssociety.org/Symptoms-Diagnosis/Diagnosing-MS

Multiple sclerosis – Diagnosis. NHS. Disponible a: https://www.nhs.uk/conditions/multiple-sclerosis/diagnosis/

Multiple Sclerosis (MS) Diagnosis: How Doctors Test for MS. Webmd. Disponible a: https://www.webmd.com/multiple-sclerosis/multiple-sclerosis-diagnosing

Heu d'iniciar la sessió per comentar.

Tens un compte? Inicia la sessió ara!

Vols crear el teu compte? Inscriu-te ara!