Guia de pràctica clínica sobre l’atenció a les persones amb esclerosi múltiple

El Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya, centre d’altra especialització, fruit d’un conveni entre la Fundació Esclerosi Múltiple i la Generalitat de Catalunya, ha promogut per part de l’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut una guia de pràctica clínica sobre l’atenció a les persones amb esclerosi múltiple. Es tracta d’un projecte que s’ha desenvolupat seguint les pautes metodològiques del Programa de Guies de Pràctica Clínica del Sistema Nacional de Salut, amb la participació de professionals experts en la gestió de la malaltia, associacions de pacients i societats científiques d’àmbit nacional i internacional.

Aquesta guia s’ha elaborat amb la voluntat que esdevingui una eina clau per orientar els professionals sanitaris (neuròlegs, neurorradiòlegs, infermers, metges de família, farmacèutics clínics, oftalmòlegs i d’altres experts implicats en el procés assistencial) en la presa de decisions respecte l’atenció a les persones amb esclerosi múltiple. Alhora, el document també s’adreça als pacients, familiars i cuidadors, ja que els permet el coneixement de les intervencions avalades científicament i la implicació de forma activa en el procés d’atenció de la malaltia.

De fet, la publicació inclou les respostes a moltes de les preguntes que es plantegen en el dia a dia de l’assistència a pacients amb esclerosi múltiple. En concret, la guia aborda el diagnòstic i la història natural, els tractaments modificadors del curs de la malaltia, així com el tractament simptomàtic i el tractament rehabilitador dels brots i dels símptomes. A més, aquest document recull el tractament específic per a la fatiga, l’espasticitat, el dolor neuropàtic, el dèficit cognitiu, la disfunció vesical i l’afectació de la qualitat de vida relacionada amb la salut.

Per a cadascuna de les preguntes que es plantegen, la guia estableix una sèrie de recomanacions, basades en el coneixement científic més actual i en les aportacions raonades i consensuades amb els clínics experts en esclerosi múltiple. El grup de treball de la guia ha formulat aquestes recomanacions d’acord amb els recursos disponibles actualment en l’atenció primària i especialitzada i en els serveis socials de l’Estat espanyol, així com el seu cost i les preferències dels pacients i cuidadors.

Font d’informació:

Guia de pràctica clínica sobre l’atenció a les persones amb esclerosi múltiple. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya; Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut; Cemcat. 2012 [accés: 4 de febrer de 2013]. Disponible a: http://continguts.www.fem.es/Webs/www.www.fem.es/Files/file/Guies/Esclerosis_multiple_completa_final%2022_11_12.pdf

Heu d'iniciar la sessió per comentar.

Tens un compte? Inicia la sessió ara!

Vols crear el teu compte? Inscriu-te ara!