Gluten i esclerosi múltiple: quina és la relació?

La celiaquia és una forma d’intolerància al gluten que, com l’esclerosi múltiple, és una malaltia autoimmune. Podria una dieta sense gluten ajudar a les persones amb EM?

La intolerància al gluten es dona en menjar cereals que continguin aquesta proteïna, com el blat, el sègol, l’ordi, l’espelta… Aquesta intolerància s’ha associat, en alguns treballs, amb malalties autoimmunes com l’esclerosi múltiple, el que ha portat a alguns experts a preguntar-se si una dieta sense gluten podria beneficiar les persones amb EM.

Què diu la recerca actual

Avui dia, no s’ha pogut identificar cap relació directa entre l’esclerosi múltiple i la intolerància al gluten, però podrien existir algunes connexions. Una revisió del 2019 va examinar els estudis existents sobre aquest tema:

  • A tres dels estudis, una dieta sense gluten va tenir efectes positius en marcadors de la malaltia entre persones amb EM.
  • Un altre estudi va trobar una dieta que incloïa cereals i pa i que oferia protecció contra l’EM.
  • Quatre dels estudis no van descobrir cap relació entre l’EM i la celiaquia.
  • Disset dels estudis van provar marcadors de sensibilitat al gluten en persones amb EM, amb resultats inconsistents.

Els estudis no es consideren d’alta qualitat, ja que s’han dut a terme en grups petits de persones. Per provar un efecte positiu, seria necessari fer un assaig clínic amb una mostra més àmplia. Això evidencia  que es necessita més recerca per tal de confirmar una relació directa entre el gluten i l’esclerosi múltiple.

Encara no hi ha prou evidència científica per poder afirmar que eliminar el gluten de la dieta té beneficis per a les persones amb esclerosi múltiple

Seguir una dieta sense gluten amb esclerosi múltiple

Ara com ara, l’evidència científica ens diu que no existeix cap dieta específica per a les persones amb esclerosi múltiple i no hi ha evidències clares de què seguir una dieta sense gluten pugui tenir beneficis en aquest cas.

No obstant això, hi ha diverses dietes que sí que poden oferir beneficis i, en tot cas, seguir una alimentació equilibrada i menjar aliments saludables és fonamental per a l’EM.

Abans de començar cap classe de dieta, és recomanable consultar amb els professionals sanitaris per poder adaptar-la a les necessitats individuals. Si s’opta per una dieta sense gluten, cal evitar tots els cereals que el continguin: blat, sègol, ordi, espelta, kamut, triticale, així com els seus productes derivats (farines, pa, pasta, galetes…).

Com amb qualsevol altra dieta, és recomanable escriure en un diari els aliments que es consumeixen i l’evolució dels símptomes de l’EM. D’aquesta manera, es pot veure de manera més clara els efectes positius o negatius en l’àmbit personal.

 

Referències

Gluten and Multiple Sclerosis — How Are They Related? IVX Health. Disponible a: https://ivxhealth.com/blog/gluten-and-multiple-sclerosis-how-are-they-related/#:~:text=In%20three%20studies%2C%20a%20gluten,between%20MS%20and%20celiac%20disease.

Gluten-free Diet and MS. Multiple Sclerosis News Today. Disponible a: https://multiplesclerosisnewstoday.com/living-with-ms/ms-diet-nutrition/gluten-free-diet/

The role of gluten in multiple sclerosis: A systematic review. Multiple Sclerosis and Related Disorders. Disponible a: https://www.msard-journal.com/article/S2211-0348(18)30387-0/fulltext

Wheat proteins may cause inflammation beyond the gut. Medical News Today. Disponible a: https://www.medicalnewstoday.com/articles/313514

Revisat per: Breogán Rodríguez Col·legi de Metges de Catalunya (col·legiat nº50.763)
Heu d'iniciar la sessió per comentar.

Tens un compte? Inicia la sessió ara!

Vols crear el teu compte? Inscriu-te ara!