Tractaments i recerca

recerca en esclerosi múltiple

Hi ha dos pilars fonamentals i complementaris en el tractament de l’esclerosi múltiple: el farmacològic i el rehabilitador.

El tractament rehabilitador

Aquest tractament pretén aconseguir una  recuperació neurològica acompanyada d’una recuperació funcional. Hi intervenen professionals de diferents disciplines que treballen coordinadament amb la persona amb EM i els seus familiars.

El tractament farmacològic

El tractament farmacològic ha experimentat un canvi substancial en els últims anys degut a l’aparició de nous fàrmacs que aconsegueixen modificar el curs de l’esclerosi múltiple.

El tractament modificador

En l’esclerosi múltiple, el tractament modificador aconsegueix reduir la freqüència i severitat dels brots i disminuir la formació de noves lesions al cervell i a la medul·la espinal. Aquests medicaments són més eficaços si es prenen immediatament després del diagnòstic, abans que la malaltia hagi evolucionat i causat danys significatius al sistema nerviós. Hi ha tractaments de primera línia, de segona línia i de tercera línia, en funció de l’estadi de l’esclerosi múltiple.

El tractament agut

Aquest tractament accelera la recuperació dels símptomes de l’esclerosi múltiple després d’un brot però no modifica l’evolució de la malaltia a llarg termini. En els tractaments aguts es fan servir corticoides.

 

El tractament simptomàtic

Com indica el seu nom, el tractament simptomàtic, té com a objectiu tractar els símptomes que s’associen a la malaltia i millorar la qualitat de vida de les persones amb esclerosi múltiple.

RECERCA

La investigació en l’esclerosi múltiple se centra en cinc línies de forma coordinada i des de 5 disciplines que interactuen amb la malaltia:

1

La investigació genètica.

Estudia els factors genètics que predisposen a tenir esclerosi múltiple.

2

La investigació immunològica.

Algunes investigacions se centren a estudiar com interactuen entre elles les diferents cèl·lules immunològiques.

3

La investigació neurobiològica.

Se centra a investigar els processos que poden regenerar la mielina i a trobar marcadors biològics que permetin identificar l’evolució de l’esclerosi múltiple.

4

La investigació epidemiològica.

Recull dades poblacionals i les analitza per detectar diferències entre les persones que tenen la malaltia. Estudia també l’evolució de l’esclerosi múltiple.

5

La investigació ambiental.

Estudia l’exposició solar, la vitamina D, la incidència de determinats virus en alguns moments de la vida o l’hàbit de fumar com a possibles factors que podrien desencadenar l’esclerosi múltiple.

Com et podem ajudar si tens esclerosi múltiple?