Es pot demandar una empresa si acomiada algú perquè pateix EM?

Si una persona considera que l’empresa l’ha acomiadada perquè pateix esclerosi múltiple, és el moment d’emprendre accions legals. Però abans, cal assessorar-se legalment. L’empresa pot acomiadar un treballador si demostra que existeix algun impediment real permanent que afecti les tasques de les quals és responsable, però prèviament ha d’intentar ajustar “raonablement” el lloc de treball a les seves condicions de salut. En qualsevol cas, si l’acomiadament s’ha produït a causa d’una discriminació (i això inclou els problemes de salut) l’acomiadament podria ser declarat nul. La llei distingeix entre “discapacitat” i “malaltia”.

 

Si una empresa prescindeix dels serveis d’una persona treballadora a conseqüència de patir esclerosi múltiple, s’ha de considerar la possibilitat de portar el problema davant la justícia, concretament davant els jutjats socials. En qualsevol cas, cal precisar que la llei deixa bastant clara la diferència entre la “discapacitat” i la “malaltia”.
 
Es considera discriminatori, i està prohibit per la Constitució i per l’Estatut dels Treballadors, acomiadar una persona per tenir una malaltia que provoca discapacitat. Perquè un acomiadament pugui ser declarat nul per discriminació és necessari que la persona treballadora tingui algun tipus de discapacitat (segons la sentència del Tribunal Europeu de Justícia 11-06-06). La malaltia no té aquesta protecció extraordinària, sinó que l’única que pot donar lloc que es consideri un comiat discriminatori i, per tant, sigui declarat nul seria aquella que comporti discapacitat, és a dir:
  • Estigui diagnosticada
  • Comporti greus limitacions que puguin impedir la plena participació en la vida professional en igualtat de condicions que la resta de persones treballadores
  • De llarga duració

És obvi que l’EM entra plenament en la definició de discapacitat, per la qual cosa en cas que una persona sigui acomiadada sense justificació perquè té EM, el seu acomiadament seria clarament nul. En cas que l’empresa fes un acomiadament objectiu per ineptitud sobrevinguda, en aquest cas, l’acomiadament podria ser procedent amb abonament de la indemnització de 20 dies per any treballat. Això no obstant, s’ha de tractar d’una malaltia sobrevinguda, és a dir, posterior a l’ingrés a l’empresa. Si l’empresa ja coneixia l’existència de la nostra malaltia a l’inici de l’activitat laboral, no pot fonamentar posteriorment l’acomiadament per ineptitud.

Davant del dubte en aquests casos, el més pràctic és consultar un especialista en dret laboral. En qualsevol cas, cal tenir en compte que no hi ha l’obligació de comunicar a l’empresa el diagnòstic complet. A més, si la persona amb EM pren la decisió de comunicar-ho a un superior, aquest té l’obligació de no revelar aquesta informació, ja que les dades sobre la nostra salut gaudeixen de la màxima protecció, i queden incloses dins del nostre dret a la intimitat. Passa el mateix amb el Servei Mèdic de Prevenció de l’empresa, que en cap cas no podrà revelar cap dada sobre la nostra salut.

 
Font d’informació:

Preguntas más frecuentes sobre empleo y esclerosis múltiple. FELEM. 2007 [accés 20 de novembre de 2012]. Disponible a:
 
Heu d'iniciar la sessió per comentar.

Tens un compte? Inicia la sessió ara!

Vols crear el teu compte? Inscriu-te ara!