És beneficiós el pilates per a les persones amb esclerosi múltiple?

El pilates és un tipus d’exercici destinat a millorar l’equilibri i l’estabilitat del cos i normalitzar el moviment en persones sanes, és a dir, sense cap afectació patològica. Precisament, un dels símptomes més freqüents dels afectats d’esclerosi múltiple és la falta de mobilitat i equilibri, un problema que pot comportar grans impediments per realitzar activitats de la vida diària i que el pilates podria tractar i millorar. Però, s’ha trobat algun tipus de benefici d’aquesta pràctica en persones amb EM?

El pilates és una activitat cada vegada més estesa entre les persones amb esclerosi múltiple, que de vegades s’integra en els mateixos tractaments de neurorehabilitació. Diversos exercicis propis del mètode pilates treballen el control dels músculs estabilitzadors del cos amb l’objectiu de millorar l’estabilitat del tronc, un àmbit que es pot veure afectat per l’EM i que deriva en problemes de mobilitat i equilibri. Tot i això, s’ha de tenir en compte que el pilates no és una pràctica beneficiosa per a tots els afectats d’esclerosi múltiple. Un estudi de l’any 2010, facilitat pel grup TiMS (Therapists in MS) del Regne Unit i amb finançament de MS Trust, analitza quina eficàcia té l’entrenament de l’estabilitat del tronc en l’equilibri i la mobilitat dels afectats d’EM. La investigació va consistir en observar el desenvolupament de vuit pacients amb esclerosi múltiple, que durant aproximadament vuit setmanes es van sotmetre a setze sessions d’entrenament basades en exercicis d’estabilitat del tronc, més una sèrie d’exercicis per fer a casa diàriament. L’entrenament va estar dirigit per un neurofisioterapeuta i, posteriorment, diverses proves van mesurar l’efectivitat del programa.
Els resultats van mostrar clares millores en la mobilitat i l’equilibri de cinc dels vuit participants, concloent que hi ha una evidència preliminar que aquest tipus d’entrenament dirigit a treballar l’estabilitat del tronc (on s’inclouen exercicis propis del mètode pilates) pot millorar la mobilitat i l’equilibri de les persones amb EM sempre que aquestes presentin unes característiques determinades.
Per fer aquest estudi es van seleccionar persones amb EM candidates per observar una millora. Per realitzar aquest tipus de pràctica, sempre s’ha de consultar amb un professional especialitzat en malalties neurològiques i en teràpia física adaptada (fisioterapeuta). Aquest expert valorarà els símptomes de cada afectat en particular (tenint en compte la gran variabilitat simptomàtica de l’EM) i determinarà si el pilates pot suposar un benefici o perjudici per a cada cas concret. Per exemple, en el cas d’una persona amb EM que pateixi espasticitat de moderada a severa, el pilates pot ser contraproduent per l’augment de to que poden generar determinades posicions del cos per mantenir l’equilibri. En canvi, el pilates pot ser un bon exercici per a persones amb absència d’espasticitat i per a aquelles amb un dèficit d’equilibri lleu. Fonts d’informació: Core Stability Exercises (a pilates type approach), Exercise and MS. Multiple Sclerosis Trust, 2013 [accés: 11 de novembre de 2013]. Disponible a: http://www.mstrust.org.uk/information/exercises/#tab02 The effect of core stability training on balance and mobility in ambulant individuals with multiple sclerosis: a multi-centre series of single case studies. PubMed, U.S. National Library of Medicine, 2010 [accés: 11 de novembre de 2013]. Disponible a: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20699285 Better balance and mobility after core stability training. Multiple Sclerosis Trust, 2010 [accés: 11 de novembre de 2013]. Disponible a: http://www.mstrust.org.uk/research/mstrustprojects/projects/corestability_3.jsp Pilates based core stability training in ambulant individuals with multiple sclerosis: protocol for a multi-centre randomised controlled trial. BMC Neurology, 2012 [accés: 11 de novembre de 2013]. Disponible a: http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2377-12-19.pdf
Heu d'iniciar la sessió per comentar.

Tens un compte? Inicia la sessió ara!

Vols crear el teu compte? Inscriu-te ara!