EM en l’embaràs i maternitat

Nombrosos estudis sobre l’embaràs en pacients amb esclerosi múltiple han demostrat que el període de gestació i el part no empitjoren la malaltia. Encara que alguns símptomes en concret puguin empitjorar durant l’embaràs, en general, la majoria d’ells milloren o s’estabilitzen durant la gestació. Quedar-se embarassada és una opció segura per a les dones amb esclerosi múltiple, però cal una bona planificació, ja que la majoria dels tractaments utilitzats per tractar l’esclerosi múltiple estan contraindicats durant la gestació i la lactància.

L’esclerosi múltiple afecta principalment a dones en edat reproductiva, de manera que és normal que durant el transcurs de la malaltia apareguin dubtes sobre l’embaràs i la lactància. La majoria dels tractaments per a l’EM estan contraindicats en l’embaràs i l’alletament matern, i per tant, la gestació en les dones afectades s’ha de planificar amb temps. En el cas que t’estiguis plantejant quedar-te embarassada, consulta-ho amb el teu neuròleg, que t’aconsellarà com planificar-ho.
Alguns dels símptomes de l’EM apareixen també durant l’embaràs (fatiga, restrenyiment…) i poden empitjorar, tot i que, en general, l’aparició de brots i símptomes de l’esclerosi múltiple millora durant el període de gestació.
Això es deu al canvi que es produeix al sistema immunològic d’una dona embarassada. En condicions normals, el nostre sistema immunològic rebutja els teixits que no són nostres (com, per exemple, en els trasplantaments d’òrgans). En aquest cas, el nadó conté material genètic tant de la mare com del pare, i per tal que creixi i es desenvolupi amb normalitat es produeix l’anomenada tolerància del sistema immunològic. Podríem dir, doncs, que el sistema immunològic es torna més "benigne", de manera que l’aparició de brots de la malaltia durant l’embaràs no és usual. Després del part, el sistema immunològic torna al seu estat previ. Així, doncs, és freqüent que durant el postpart apareguin brots: es calcula que entre el 20% i el 40% de les pacients d’EM experimentaran una recaiguda dels símptomes i una reaparició dels brots. Això sembla que té relació amb el nombre de brots durant el període previ a la gestació, però el cert és que no es pot predir per endavant. Per aquest motiu, cal disposar d’un bon suport familiar que es pugui encarregar del nadó en el cas que es produeixi un empitjorament de la malaltia. El tractament per a l’EM es pot reiniciar poc després del part. Aquest moment dependrà de cada cas en particular i de les preferències individuals sobre l’alletament matern, ja que els tractaments estan contraindicats en aquesta situació. Les dones amb esclerosi múltiple poden i han de quedar embarassades si així ho desitgen, però han de planificar-ho bé prèviament. Fonts d’informació: Esclerosis múltiple: Esperanza en la investigación. NINDS-National Institute of Neurological Disorders and Stroke. 2003 (accés 20 de novembre de 2012). Disponible a: http://espanol.ninds.nih.gov/trastornos/esclerosis_multiple.htm Embarazo. FELEM. [accés 20 de novembre de 2012]. Disponible a: http://www.esclerosismultiple.com/esclerosis_multiple/EM_embarazo.php
Heu d'iniciar la sessió per comentar.

Tens un compte? Inicia la sessió ara!

Vols crear el teu compte? Inscriu-te ara!