Els professionals de les unitats d’esclerosi múltiple: el neuropsicòleg i la infermera

“La importància del neuropsicòleg i de la infermera en els equips multidisciplinaris que tracten l’esclerosi múltiple”.

Aquest va ser un dels principals arguments que es van exposar durant la I Jornada sobre Esclerosi Múltiple per a Pacients i Familiars celebrada a l’Hospital Universitari de La Princesa de Madrid el passat 15 d’abril.

Segons va explicar José Vivancos, cap del servei de Neurologia de l’Hospital de La Princesa de Madrid, els serveis d’un professional en neuropsicologia són fonamentals per detectar si la fase de negació de la malaltia és fa massa llarga. Tots els pacients passen per aquesta fase en algun moment o altre, però hi ha uns terminis “normals” i uns altres que no ho són tant. Per això, va indicar Vivancos, l’Hospital ha decidit contractar els serveis d’un neuropsicòleg, que s’incorporarà en un equip multidisciplinari compost actualment per dos neuròlegs, una infermera, un metgessa de rehabilitació i una neurobiòloga. Amb la seva ajuda podrem detectar millor les fases de negació dels pacients i actuar al respecte. El neuropsicòleg, juntament amb un neuròleg i la infermera, haurà d’insistir en la necessitat de superar aquesta etapa inicial exposant la realitat del diagnòstic, aportant una informació veraç i essent pròxim al pacient.

El paper de la infermera
Respecte la proximitat amb els pacients, Vivancos també va voler subratllar el paper destacat de la infermera, veritable enllaç entre el pacient i la unitat multidisciplinària, a banda de ser qui s’encarrega d’informar dels aspectes tècnics de la malaltia, dels tractaments, de la seva administració i del control de l’adherència al tractament del pacient. En aquest sentit, Beatriz del Río, la infermera de la unitat d’esclerosi múltiple de l’Hospital de La Princesa, va intervenir explicant que els objectius de la infermera són “fomentar l’autonomia de l’afectat, educar sobre com afrontar la malaltia i mantenir la seva qualitat de vida”. El procés de relació entre pacient i infermera passa per tres fases: la preliminar, quan comencen a conèixer-se i a confiar l’un amb l’altra, la del treball, quan ja s’ha consolidat la confiança i es determina un pla d’acció, i la de terminació, quan es duu a terme el seguiment de l’afectat segons les directrius establertes, va concloure del Río.

Heu d'iniciar la sessió per comentar.

Tens un compte? Inicia la sessió ara!

Vols crear el teu compte? Inscriu-te ara!