Els centres d’atenció als afectats per esclerosi múltiple

Cada comunitat autònoma disposa de recursos propis per atendre els qui pateixen esclerosi múltiple. A més, hi ha diversos òrgans estatals que també cobreixen les necessitats de les persones afectades. Aquestes entitats intenten abastar totes les àrees, des de l’assessorament legal i laboral fins al temps lliure i les activitats organitzades.

Per saber a quin centre pot adreçar-se una persona amb EM en funció de la seva localització geogràfica, ha de consultar el mapa de recursos d’EME, que permet comprovar les prestacions que ofereix cada centre. Les àrees en què solen treballar són la informació al pacient, l’atenció mèdica (que en alguns casos pot ser a domicili), l’assessorament social i laboral, la fisioteràpia, l’assistència psicològica i les activitats d’oci i temps lliure.
A més, la majoria de centres desenvolupa una tasca important de sensibilització social, ja sigui a través de campanyes, de conferències o de publicacions. En algun cas, també s’ofereixen tallers de formació, destinats tant a afectats per la malaltia com a persones que vulguin col·laborar (tècnics, voluntaris, etc.). Les activitats que s’ofereixen són molt variades, des d’excursions o visites organitzades fins a viatges a l’estranger.
D’altra banda, els afectats compten amb el suport de nombrosos organismes d’àmbit estatal que poden oferir ajuda, tot i que no es dediquin específicament a l’esclerosi múltiple. Per exemple, el Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) és una plataforma de trobada i d’acció política que vetlla per la igualtat de drets i oportunitats.

Tots els centres vinculats a EME actuen guiant-se per cinc eixos fonamentals:
  • Defensar els drets de les persones amb esclerosi múltiple i de les seves famílies, posant l’èmfasi en la sensibilització social.
  • Informar sobre l’EM i realitzar accions de comunicació.
  • Enfortir el moviment associatiu dels afectats, per potenciar d’aquesta manera els serveis que necessiten.
  • Donar suport a la formació tècnica i a la investigació científica al voltant de l’esclerosi múltiple.
  • Col·laborar en la lluita internacional contra l’EM.
Font d’informació:

Mapa de recursos sociosanitarios en esclerosis múltiple. FELEM. [accés 21 de novembre de 2012]. Disponible a: <link “http://Font d’informació: Mapa de recursos sociosanitarios en esclerosis múltiple. FELEM. [accés 21 de novembre de 2012]. Disponible a: http://www.esclerosismultiple.com/documentos/publicaciones/MapaRecursosFELEMCD.pdf” _blank>http://www.esclerosismultiple.com/documentos/publicaciones/MapaRecursosFELEMCD.pdf
Heu d'iniciar la sessió per comentar.

Tens un compte? Inicia la sessió ara!

Vols crear el teu compte? Inscriu-te ara!