El voluntariat assistencial als Hospitals de Dia de la FEM

Per al pacient amb EM, l’activitat del voluntari suposa una oportunitat per relacionar-se amb altres persones i ampliar la seva xarxa social, i també un reforç emocional i un suport per a les activitats que s’acorden. Per al voluntari, pot significar un enriquiment personal, i també l’ocupació del temps lliure en una activitat necessària i reconeguda socialment.

El voluntariat assistencial realitza l’activitat dins del marc institucional de l’Hospital de Dia de la FEM, mitjançant un pla de treball que s’ha acordat amb el pacient o amb els seus familiars.

Els serveis de voluntariat assistencial poden variar segons les necessitats que es detectin però, en general, els podem classificar en els següents tipus:

  • Suport al servei de menjador. Els voluntaris assistencials donen suport als pacients que, per una discapacitat, no poden menjar per si mateixos.
  • Suport al funcionament dels Hospitals de Dia. Es dóna suport en sortides, activitats, etc, col·laborant amb els professionals en el desenvolupament de les activitats.
  • Acompanyament domiciliari del pacient. El voluntari acompanya el pacient al domicili proposant-li jocs, lectures, etc.
  • Acompanyament a l’entorn exterior i suport en les gestions del pacient. El voluntari acompanya el pacient a les sortides pel seu entorn habitual o per fer gestions (tràmits bancaris, visites mèdiques, etc.).

El procés per ser voluntari és senzill. Només cal posar-se en contacte amb la treballadora social del centre. Es realitza una entrevista per conèixer els interessos i recollir algunes dades del candidat a voluntari. Quan hi ha una oferta de voluntariat que s’adapta als seus interessos, el candidat és informat sobre les necessitats de l’entitat, es realitza una sessió formativa sobre l’EM, la FEM i el servei de voluntariat. A més es dóna informació específica per a la realització del voluntariat concret. Si finalment el voluntari compleix el perfil del servei i està motivat per participar, es signa el contracte de voluntariat i s’inicia el servei.

Autora: Cristina Vetoret

Heu d'iniciar la sessió per comentar.

Tens un compte? Inicia la sessió ara!

Vols crear el teu compte? Inscriu-te ara!