El tractament rehabilitador en l’esclerosi múltiple

L’esclerosi múltiple és una malaltia progressiva, fluctuant i imprevisible. Davant la complexitat dels seus símptomes, diferents d’una persona a una altra, la rehabilitació dirigida per un equip interdisciplinari de professionals mèdics, juntament amb la teràpia farmacològica integrada per gestionar les recaigudes, constitueix el tractament més adequat.

De fet, la majoria de les investigacions sobre la rehabilitació en persones amb esclerosi múltiple demostren una millora de la funció motora i de la qualitat de vida sense que progressi la malaltia. Encara que els efectes de la rehabilitació es poden debilitar amb el temps, el tractament resulta útil per mantenir la independència el màxim temps possible.
 
La rehabilitació consisteix en un procés coordinat que té com a objectiu ajudar a les persones discapacitades a aconseguir el màxim nivell de funcionalitat i a integrar-se en la societat, i també a millorar la seva qualitat de vida. En el cas dels persones amb esclerosi múltiple, aquest mètode inclou com a objectius terapèutics: la millora del curs dels episodis aguts, el tractament dels símptomes i les complicacions; i el fre de la progressió de la malaltia, sempre que es combini amb la gestió dels símptomes a través de fàrmacs immunomoduladors i immunosupressors.
 
Les estratègies i els objectius de la rehabilitació en persones amb esclerosi múltiple s’han d’establir en funció dels dèficits, del pronòstic, de la situació sociolaboral i de l’estadi de la malaltia. Per tant, la rehabilitació de persones en una fase avançada de la malaltia ha de perseguir uns objectius molt diferents de la que es dissenya per als qui tenen una discapacitat mínima.
 
En tots els casos, la persona amb EM ha de considerar la rehabilitació com una oportunitat per avançar en la convivència amb la malaltia en diversos aspectes de la vida, tant a nivell físic com a nivell emocional i cognitiu.
Els experts apunten que el tractament de rehabilitació en persones amb esclerosi múltiple ha de ser individual i que és imprescindible la participació d’un equip multidisciplinari, ja que això comporta beneficis per als pacients.
És habitual que sigui un equip mèdic convencional format per neuròlegs, psicòlegs, logopedes, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals i infermeres, el que intervingui en el procés de rehabilitació proposant exercicis per tractar els dèficits de la persona amb EM.
 
Ara per ara, el tractament de rehabilitació permet a les persones amb esclerosi múltiple mantenir la capacitat funcional dels sistemes afectats per la malaltia. Com a exemple de centre que aplica aquesta teràpia, el Centre Neurorehabilitador de la Fundació Esclerosi Múltiple a Barcelona ha estat pioner en el tractament a través de la neurorehabilitació, ja que va ser el primer centre a Espanya a aplicar un avenç mèdic d’aquestes característiques.
 
Posteriorment, la FEM va posar en marxa altres centres de rehabilitació a Lleida i a Reus (Tarragona). Diversos estudis han intentat aclarir el nivell d’efectivitat del tractament de rehabilitació en l’esclerosi múltiple. A causa de la mateixa naturalesa de la malaltia i de la seva evolució variable i impredictible segons la persona, és molt difícil obtenir dades clares sobre la repercussió dels tractaments.
 
De tota manera, diverses investigacions demostren, en efecte, que la rehabilitació és útil per a les persones amb EM, ja que aconsegueix disminuir la discapacitat, i per tant, allargar la independència, millorant així la qualitat de vida.
 
 
Fonts d’informació:
 
A randomised controlled trial comparing rehabilitation against standard therapy in multiple sclerosis patients receiving intravenous steroid treatment. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry. 2003 [accés 20 de novembre de 2012]. Disponible a: http://jnnp.bmj.com/content/74/9/1225.full.pdf+html
 
Tratamiento rehabilitador en la esclerosis múltiple. REV NEUROL. 2007 [accés 20 de novembre de 2012]. Disponible a: https://www.neurologia.com/articulo/2005546/esp
 
An investigation of multidisciplinary complex health care interventions – steps towards an integrative treatment model in the rehabilitation of People with Multiple Sclerosis. BMC Complementary and Alternative Medicine. 2012 [accés 20 de novembre de 2012]. Disponible a: http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1472-6882-12-50.pdf

Heu d'iniciar la sessió per comentar.

Tens un compte? Inicia la sessió ara!

Vols crear el teu compte? Inscriu-te ara!