El Pilates ajuda a caminar millor a les persones amb esclerosi múltiple

Un estudi mostra que practicar Pilates aporta millores significatives en la capacitat de caminar de les persones amb Esclerosi Múltiple (EM) i suggereix la seva pràctica per ajudar a controlar l’evolució de la malaltia.

L’evidència científica ha demostrat que fer exercici millora el rendiment físic i la qualitat de vida de les persones amb esclerosi múltiple (EM). El Pilates consisteix en la pràctica d’una sèrie d’exercicis basats en el moviment de tot el cos i, com a tal, s’ha plantejat la hipòtesi que la seva pràctica podria ajudar les persones amb EM a combatre les dificultats de mobilitat i equilibri que experimenten en caminar.
Recentment, un estudi publicat a International Journal of MS Care ha avaluat els efectes d’aquesta pràctica sobre el rendiment de la marxa de les persones amb EM.
L’estudi es va realitzar a 30 persones que es van repartir en 2 grups de manera aleatòria. Un grup va practicar durant tres mesos 2 sessions de 50 minuts de Pilates per setmana. Les sessions estaven dirigides per instructors especialitzats en Pilates amb capacitat per adaptar els exercicis per a persones amb EM. Cada sessió s’iniciava amb un escalfament i finalitzava amb exercicis d’estirament. Els exercicis progressaven en dificultat i se n’incloïen de nous en funció de cada participant.
Passades 12 setmanes, tots els participants es van sotmetre a una avaluació de la seva capacitat de marxa i la seva capacitat funcional realitzant, entre d’altres, una prova de marxa de 6 minuts (PM6M) que mesura la capacitat de caminar, el test Timed Up and Go («aixeca’t i camina») que mesura el risc de caiguda o el Test de Flexibilitat (Sit and Reach). També es van sotmetre a densitometries òssies i altres proves que avaluaven la força muscular i capacitat de resistència.
L’anàlisi dels resultats va revelar que el grup que havia practicat Pilates havia millorat la seva capacitat de caminar o de marxa. Es va mostrar un augment de la distància recorreguda de 52,4 metres en la PM6M contra 15 metres del grup control. A més, el grup que havia practicat Pilates va mostrar una disminució del risc de caiguda (una mitjana de fins a 1,5 segons menys) en el test Timed Up and Go, envers l’augment de fins a 0,3 segons que va experimentar el grup control.
En la resta de proves no es van veure diferències significatives entre ambdós grups. No es van enregistrar efectes adversos durant el desenvolupament de la intervenció, pel qual els autors consideren que practicar Pilates és una opció segura i efectiva. Conclouen que el Pilates millora la marxa i la capacitat funcional de persones amb EM i, per tant, suggereixen aquesta pràctica com a una opció d’exercici viable per ajudar a controlar l’evolució de la malaltia.Duff WRD, et al. Impact of Pilates Exercise in Multiple Sclerosis: A Randomized Controlled Trial. Int J MS Care. 2018 Mar-Apr;20(2):92-100. doi: 10.7224/1537-2073.2017-066

Heu d'iniciar la sessió per comentar.

Tens un compte? Inicia la sessió ara!

Vols crear el teu compte? Inscriu-te ara!