El paper dels infermers en l’EM

Després del diagnòstic d’esclerosi múltiple, la persona afectada inicia una relació intensa amb diversos grups de professionals que l’acompanyaran al llarg de la malaltia. Entre aquests es troben els neuròlegs i els infermers o infermeres. Els darrers són els encarregats de viure el dia a dia del pacient, d’ajudar-lo a adaptar-se al tractament i a gestionar els símptomes, i d’oferir-li formació per resoldre qualsevol dubte sobre la malaltia.

Com qualsevol malaltia crònica, l’esclerosi múltiple necessita la participació activa i el seguiment continu dels infermers i infermeres especialitzats. Aquests no només han de tenir coneixements mèdics centrats en l’EM (per tal de saber com gestionar la malaltia i els símptomes), sinó que es tracta del col·lectiu professional que manté una relació humana i continuada més intensa amb el pacient. Per tant, les habilitats socials i comunicatives i, fins i tot, la detecció de problemes relacionats amb aspectes legals, suposen una part important de la seva feina. A continuació, s’exposen les cinc funcions principals dels infermers i infermeres especialitzats en esclerosi múltiple:
  • Avaluar cada cas, establir objectius i promoure el benestar. L’infermer o infermera ha de valorar el cas concret de cada pacient i conèixer el seu entorn: a més de l’estat de la malaltia, també són molt importants els estils de vida i les diferents situacions familiars. D’aquesta manera, han d’entendre les necessitats principals i particulars de cada pacient i elaborar un programa i unes metes saludables. El professional d’infermeria també facilita la presa de decisions i la resolució de problemes i, a la vegada, promou el benestar i els hàbits saludables en pacients i familiars.
  • Educar i formar als pacients i familiars. La comunicació de l’infermer amb el pacient, els familiars i els cuidadors és fonamental per al desenvolupament de la malaltia. Els especialistes en infermeria han de saber escoltar, col·laborar i resoldre qualsevol dubte que pugui sorgir, sempre establint unes expectatives realistes. Aspectes com informar al pacient i al seu entorn sobre la progressió de la malaltia i el tractament que s’està seguint, i mantenir-se al dia sobre les novetats científiques relacionades amb l’EM, són tasques fonamentals de l’infermer. Paral·lelament, però en un segon pla, la infermeria especialitzada té el paper de conscienciar sobre la malaltia a la societat en general.
  • Gestionar els símptomes, el tractament i els canvis de comportament de la persona afectada. Un dels principals rols de l’infermer o la infermera és ajudar els pacients a adaptar-se al tractament acordat amb el neuròleg. A més, han de fomentar que els pacients adoptin els comportaments i hàbits de salut adequats per contribuir a un millor desenvolupament de la malaltia. En aquest sentit, és important formar a pacients i familiars sobre la correcta presa de medicació, l’ús de teràpies alternatives, com gestionar el dolor, etc. En general, els infermers s’encarreguen de fer un seguiment diari de l’evolució de la malaltia, de detectar qualsevol canvi que sorgeixi en el tractament, de definir el rol de cada persona implicada en la cura (pacient, familiars, cuidadors, infermers), i també de fer un seguiment de l’adherència de les recomanacions pautades i del tractament en el domicili.
  • Tenir coneixements sobre aspectes econòmics i legals. Els tractaments de l’esclerosi múltiple poden ser molt costosos i això, sumat a la incapacitat per treballar de molts dels afectats, pot generar problemes econòmics. És important que l’infermer o la infermera tingui coneixements sobre aquests aspectes per poder detectar problemàtiques i derivar a professionals especialitzats en l’àmbit. Han de saber defensar i lluitar pels interessos del pacient: conèixer la logística del sistema sanitari, el funcionament de les assegurances i dels programes de la industria farmacèutica, etc.
  • Formar part d’un equip multidisciplinari i col·laborar amb altres professionals. Perquè l’atenció a una persona amb esclerosi múltiple sigui el més positiva possible, és necessari que els diferents professionals que participen en el tractament es coordinin adequadament i col·laborin conjuntament, des dels professionals d’atenció primària als neuròlegs, especialistes en rehabilitació, etc. És important que tot l’equip treballi en una mateixa direcció. Aquesta col·laboració és molt útil per al pacient, però també per als infermers, que poden ampliar la seva formació i coneixements.
Enllaç al document original: Moving Forward: Adherence to therapy and the role of nursing in multiple sclerosis. International Organization of Multiple Sclerosis Nurses, 2013 [accés: 16 de desembre de 2013]. Disponible a: http://iomsn.org/wp-content/uploads/2016/07/Monograph_MovingForward-SinglePage.pdf
Heu d'iniciar la sessió per comentar.

Tens un compte? Inicia la sessió ara!

Vols crear el teu compte? Inscriu-te ara!