Detectar i tractar la culpabilitat en pacients amb esclerosi múltiple

Sovint, moltes persones amb Esclerosi Múltiple comenten que les limitacions que apareixen a la seva vida diària provocades per la malaltia poden generar sentiments de culpa. Cal dir, però, que ni les causes ni els símptomes de l’EM són en cap cas responsabilitat seva.

Què és la culpa?

La culpa sorgeix de la percepció que hem causat algun mal a algú o a nosaltres mateixos. Aquesta emoció pot disfressar-se d’ira o ressentiment i, tot i ser freqüent, no sempre és fàcil de detectar.
Una persona que ha estat diagnosticada d’esclerosi múltiple pot tenir la falsa percepció que la seva malaltia es deu a males decisions que ha pres respecte la seva salut; “podria haver-me alimentat millor”, “hauria d’haver fet més exercici”, etc. Cap dels casos és cert.
D’altra banda, és natural buscar respostes a allò que ens succeeix, i sovint el primer responsable que trobem per a justificar-ho som nosaltres mateixos. Per a les persones amb malalties cròniques i progressives això és una part normal del procés de dol.
L’aparició de símptomes limitants després del diagnòstic i la dependència d’altres persones també pot generar culpabilitat. En aquests casos, és essencial que busquis ajuda per gestionar les emocions derivades de la malaltia.

Reconèixer els sentiments de culpa és crucial

Els sentiments de culpa i els trastorns de l’ànim estan generalment correlacionats. Si estàs patint depressió, és crucial identificar en ella sentiments de culpabilitat a l’hora de tractar-la. Una bona gestió d’aquest sentiment sovint alleujarà la depressió i contribuirà a evitar que s’agreugi.
En la mateixa línia, la gestió emocional en el procés de dol és summament important. Tanmateix, s’ha de tenir en compte que de vegades la simptomatologia clínica és conseqüència de la desmielinització progressiva en el sistema nerviós central i del curs de la malaltia. Sigui per la causa que sigui, però, l’expressió emocional de cara als altres ajuda a la comprensió dels sentiments de la culpa.
La millor eina que tens per enfrontar aquestes emocions és a través del RESPECTE per a tu mateix i a través de la validació de les teves emocions. Diferents professionals de la salut mental aconsellen que és important presentar el mateix respecte per a tu mateix que el que mostres als altres.

Accés al document original:
How stop feeling guilty about MS. Disponible a: https://www.everydayhealth.com/multiple-sclerosis/living-with/how-stop-feeling-guilty-about-ms/

Heu d'iniciar la sessió per comentar.

Tens un compte? Inicia la sessió ara!

Vols crear el teu compte? Inscriu-te ara!