Problemes d’equilibri

Problemes d'equilibri

Els problemes d’equilibri són comuns entre les persones amb EM i es calcula que fins a un 20% els poden patir en alguna ocasió. Les persones que els pateixen acostumen a sentir un desequilibri, una sensació de mareig o, amb menys freqüència, la sensació que el seu entorn està girant al seu voltant, el que es coneix com a vertigen.

El primer que convé distingir és si ens trobem davant casos de desequilibri, que poden aparèixer de forma diferent i tenen causes diverses, i el cas concret del vertigen, que presenta una sèrie d’especificitats.

Quan parlem de vertigen, ens referim a la sensació concreta de sentir com la pròpia persona o el seu voltant es mouen i giren. Els símptomes del vertigen inclouen:

 • Problemes d’equilibri.
 • Mareigs.
 • Nàusees.
 • Vòmits.
 • Sensacions de moviment.

Aquesta última paraula, “moviment”, és la que ens ajuda a distingir amb més claredat un possible cas de vertigen davant altres alteracions de l’equilibri.

Hi ha moltes causes possibles als problemes d’equilibri, depenent del cas concret davant el que ens trobem. Les explicacions poden passar per:

 • Un nivell baix de sucre a la sang.
 • L’espasticitat.
 • Problemes visuals.
 • Una baixa pressió arterial.
 • Els afectats estan cansats.

El primer que farà el neuròleg quan les persones amb EM els hi expliqui els símptomes serà distingir el cas concret en el que ens trobem.

En el cas de vertigen, hi ha dues causes principals:

 • Vertigen perifèric: quan es deu a problemes a l’oïda interna. Aquesta afectació es pot donar també en persones que no pateixen EM, ja estigui sana o pateixi altres malalties.
 • Vertigen causat per un nou brot de l’EM: en aquests casos trobarem lesions que produiran una interrupció en la comunicació neuronal impedint una correcta transmissió d’informació al cervell.

En funció del tipus de vertigen, haurem de consultar amb el nostre otorrinolaringòleg, si el problema és de l’oïda interna, o amb el neuròleg, si la causa és pel sistema nerviós. Els nostres professionals sanitaris consideraran quina és la solució adient en cada cas per tal de trobar el tractament corresponent.

Si ens trobem davant un vertigen perifèric, el podem tractar amb medicació (en casos d’especial repercussió i normalment en curts períodes de temps). La rehabilitació vestibular, una sèrie d’exercicis que compensen les alteracions de l’orientació espacial i de l’equilibri, també ens pot alleujar els símptomes.

En el cas d’un vertigen causat per un brot, el tractament consistirà en corticoides endovenosos si fossin necessaris. Es pot combinar també amb medicaments per al vertigen perifèric, temporalment i segons els casos.