Problemes de sensibilitat

Problemes de sensibilitat

Els problemes de sensibilitat són un dels símptomes més habituals dels afectats per l’EM. Es defineix habitualment com una pèrdua de sensació al propi cos, quan els pacients deixen de tenir certes sensacions o quan senten coses inusuals a certes parts del cos. Pot aparèixer fins en el 50% d’afectats per l’esclerosi múltiple en algun moment de la seva vida.

La sensació d’entumiment pot ser similar a notar “petites agulles” a certes parts del cos (parestèsia). En algunes ocasions, no passa de ser una molèstia o una incomoditat pel pacient, en altres pot ser un problema amb un cert grau de dolor.

L’esclerosi múltiple, al ser una malaltia desmielinitzant, afecta la conducció de senyals entre el cervell i el cos; per tant, el cervell no rep la informació normal sobre les sensacions del cos, el que causa aquest efecte d’entumiment. Pot aparèixer en les cames, els braços o al cos en general i pot estendre’s des d’un dia fins a una setmana, o convertir-se en un símptoma prevalent.

Els problemes de sensibilitat són molt presents entre els diagnosticats per esclerosi múltiple, però se’ls consideren part dels símptomes lleus. Són més aviat molestos que incapacitants.

Si l’entumiment no és gaire recurrent o de gaire intensitat, no té un impacte tan gran en la vida diària dels afectat com altres problemes. 

No obstant, quan l’entumiment és greu, pot provocar obstacles pel desenvolupament de la vida quotidiana. Per exemple, un entumiment constant de la mà pot impedir la capacitat d’escriure, de teclejar o altres activitats que siguin afectades per una pèrdua de sensibilitat.

L’entumiment no es pot tractar amb medicaments, però afortunadament no acostuma a ser un símptoma incapacitant i tendeix a desaparèixer per si sol. En casos greus, el neuròleg pot prescriure un tractament amb corticoides, que poden causar una sensació d’alleujament temporal.

Altres consells per evitar l’entumiment poden ser evitar les situacions d’estrès emocional, d’esforç físic intens o d’exposició prolongada al sol. Intentar relaxar-se i distreure’s de la sensació també pot contribuir a què l’entumiment remeti més aviat.

Numbness. National Multiple Sclerosis Society. Disponible a https://www.nationalmssociety.org/Symptoms-Diagnosis/MS-Symptoms/Numbness