Problemes de comunicació

Problemes de comunicació

Els problemes de comunicació són uns símptomes comuns entre els afectats per l’EM. Es presenta una dificultat per a articular les paraules o els discursos, des de problemes de fluïdesa fins a dificultats per a ser entès pels altres. Es coneixen també com a disàrtries.

La nostra parla, la capacitat de formar patrons entre paraules, és una funció controlada per moltes àrees del cervell, especialment pel tronc de l’encèfal.

La degradació progressiva de la mielina que provoca l’EM causa lesions en les àrees que coordinen l’acció entre els agents implicats en la comunicació (laringe, faringe, boca, les foses nasals i part de la cavitat oral) i el cervell. El tipus de lesió determinarà quin tipus de disfàsia afectarà a cada persona amb esclerosi múltiple.

Ens podem trobar diferents problemes de comunicació derivats de l’EM, en diferents graus de gravetat. Es calcula que la disàrtria afecta a un 40% de les persones amb EM i alguns dels símptomes més comuns són, entre d’altres:

  • Descontrol en la intensitat del volum de veu
  • Articulació verbal dificultosa
  • Parla lenta
  • Arrossegament de paraules
  • Dificultat per bufar, xuclar i xiular
  • Parla lenta (bradilàlia) o parla ràpida (taquilàlia)

Les disàrtries també acostumen a estar associades a altres símptomes que es causen pels danys de l’esclerosi múltiple al cervell, com tremolor o descoordinació. Les persones que pateixen disàrtries acostumen a patir també disfàgies i problemes de deglució; per tant, un especialista podrà avaluar el tractament correcte per a aquests símptomes

Per tractar els problemes de comunicació, existeix l’opció de demanar l’ajuda d’un logopeda, que pot fer una avaluació completa dels nostres dèficits comunicatius i ajudar-nos a l’hora de pronunciar, entonar i modular la nostra forma de parlar en general.

Els problemes de comunicació poden fer que els afectats perdin la capacitat de parlar i, en aquests casos, existeixen diferents dispositius d’assistència que ens poden ajudar en la nostra vida diària. Aquests aparells poden anar des d’amplificadors de veu, comunicadors electrònics que funcionen amb moviment o ordinadors que responen al moure els ulls o parpellejar.

Speech Problems. National Multiple Sclerosis Society. Disponible a https://www.nationalmssociety.org/Symptoms-Diagnosis/MS-Symptoms/Speech-Disorders