Fatiga

Fatiga

La fatiga és un símptoma freqüent entre les persones amb EM, present fins a un 80% dels afectats, però es presenta amb diferents nivells d’intensitat en cada cas. A més, poden donar-se episodis crònics i aguts.

En algunes persones, pot donar-se un cansament extrem i en altres pot empitjorar altres símptomes com problemes de mobilitat, espasmes o falta de concentració.

La fatiga es manifesta com a una falta d’energia física o mental, el que normalment es reflecteix en un esgotament de la persona amb EM. Amb la fatiga es poden veure agreujats altres símptomes de l’esclerosi múltiple, com els problemes de memòria, els trastorns visuals o la mobilitat.

La fatiga, per si mateixa, ens dificulta la realització de tasques necessàries per al nostre dia a dia, ja siguin simples o complexes.

La fatiga afecta també a l’estat d’ànim de les persones amb EM i al seu benestar psicològic, cognitiu i social. Aquestes persones poden reduir el seu temps dedicat a l’oci o a socialització, així com sentir-se culpables per no ser capaços de fer certes tasques, el que comporta un deteriorament del seu benestar general.

Hi ha diferents causes per a la fatiga en relació amb l’esclerosi múltiple, dividides en:

1. La fatiga primària, que es crea per l’acció directa dels danys al sistema nerviós. Aquesta té unes característiques que la fan ressaltar davant altres tipus de fatigues:

 • Tendeix a aparèixer de forma diària o molt habitual.
 • Pot aparèixer als matins, encara que el descans hagi sigut correcte.
 • Tendeix a empitjorar segons avança el dia i davant l’increment de la calor i la humitat.
 • Apareix amb rapidesa i facilitat.
 • Acostuma a ser més greu que una fatiga normal.
 • Causa més problemes amb les responsabilitats diàries de les persones.

2. La fatiga secundària, que es pot desenvolupar arran d’altres efectes de la malaltia a banda dels danys al sistema nerviós. Els símptomes que causen un descans nocturn incorrecte, com podrien ser la incontinència o els espasmes nocturns, poden contribuir a l’aparició de la fatiga. La depressió també és un factor a considerar, a més de la fatiga derivada de l’esforç d’alguns afectats per realitzar tasques de la vida quotidiana.

La fatiga pot afectar de manera significativa el funcionament normal de les persones en l’àmbit domèstic o al treball i és una de les principals causes que mouen a les persones amb EM a deixar la feina.

La fatiga, a més, és un símptoma que pot ser mal interpretat per les persones del nostre entorn: els nostres amics o companys a vegades la interpreten com a part d’una depressió o pensen que el símptoma és exagerat, que la persona ho podria superar amb més força de voluntat.

La fatiga també acostuma a estar relacionada amb altres símptomes de l’EM, a vegades també com a efecte secundari d’altres medicacions, i el seu tractament pot estar lligat al tractament d’altres símptomes.

És fonamental consultar el nostre metge per a identificar les causes i trobar el tractament adequat per a cada persona. Algunes opcions que des de la consulta ens poden recomanar són:

 • Medicació adient sota prescripció.
 • Teràpia ocupacional, redistribució de tasques al llarg del dia o alternar períodes d’activitat i descans per tal de simplificar el nostre dia a dia.
 • Teràpia física, per tal de poder caminar o realitzar tasques quotidianes sense esgotar-nos tant i per realitzar unes rutines d’exercici regular.
 • Teràpia psicològica, que pot anar des de gestió de l’estrès, exercicis de relaxació o participació en grups de suport fins a intervenció psicoterapèutica.
 • Regulació de la son, que pot estar relacionat amb el tractament d’altres símptomes de l’EM com l’espasticitat o la incontinència.