Teràpies en desenvolupament

Actualment els tractaments es dirigeixen a disminuir l’activitat inflamatòria de la malaltia i, en pacients amb la forma progressiva primària, la progressió de la discapacitat.

En recerca es busquen, a més, teràpies dirigides que afavoreixin la remielinització o que protegeixin el sistema nerviós del procés neurodegeneratiu, teràpies cel·lulars, que tenen la finalitat de readaptar el sistema immune malfuncionant, o assajos amb cèl·lules mare per a regenerar els dèficits neurològics establerts.

Finalment, existeixen línies de recerca orientades a identificar els factors que intervenen en l’heterogeneïtat de la malaltia, per a que les persones amb esclerosi múltiple rebin un tractament més personalitzat.