Com tractar els problemes cognitius en l’EM

Les persones amb esclerosi múltiple es veuen afectades freqüentment per problemes cognitius. És comú que pateixin dificultats per processar i recordar la informació, per seguir converses i estar concentrat, i també per planificar i organitzar amb eficiència. En general, tots aquests impediments poden afectar enormement la vida personal, laboral i social de les persones amb EM, reduint així la qualitat de vida. Com poden tractar-se aquests problemes?

La disfunció cognitiva és un símptoma comú entre els afectats d’esclerosi múltiple. Els problemes més habituals es relacionen amb l’atenció, la memòria i la velocitat de processament de la informació, essent aquest últim el signe cognitiu més freqüent. L’esclerosi múltiple provoca la destrucció de la mielina, la substància que cobreix la majoria de fibres nervioses i que accelera la transmissió dels impulsos nerviosos. Sense mielina, aquesta transmissió s’interromp i, en conseqüència, la informació no arriba al cervell o ho fa més lentament. Per tant, el processament de la informació es veu afectat i no sempre es produeix adequadament. Tots aquests problemes poden repercutir en la vida quotidiana dels pacients, en un grau fins i tot major que les discapacitats físiques. La disfunció cognitiva s’associa a una reducció considerable de la qualitat de vida, ja que pot dificultar diferents vessants molt importants del dia a dia dels afectats:
  • Treball: les dificultats cognitives destorben que el pacient pugui exercir segons quines feines, sobretot si aquestes requereixen molta memòria i una capacitat de concentració exhaustiva.
  • Relacions socials: les relacions familiars i d’amistat es fan més complicades ja que l’afectat té problemes per comunicar-se, expressar-se correctament i participar en converses.
  • Rutina diària: les persones afectades experimenten dificultats per organitzar i planificar les tasques del dia a dia.
  • Activitats de lleure: moltes activitats practicades sovint pels afectats resulten complicades de realitzar quan es presenten trastorns cognitius.
  • Malaltia: els símptomes cognitius provoquen que a la persona amb EM li costi més gestionar l’autocura en relació a la malaltia. Per exemple, pot tenir dificultats per recordar prendre la medicació.
  • Seguretat: aquests símptomes també poden provocar, per exemple, caigudes o accidents de trànsit per una manca d’atenció.
Més enllà dels enfocs tradicionals, hi ha una sèrie de tècniques de rehabilitació que poden ajudar a gestionar les dificultats cognitives i millorar la qualitat de vida de les persones amb EM.
L’evidència mostra que aquestes tècniques milloren les funcions cognitives d’atenció i memòria. És necessari el suport diari de familiars i amics per implementar-les adequadament:
  • Autogeneració: es tracta d’un mètode eficaç per millorar la capacitat d’aprenentatge i recordar nova informació. Es basa en la idea que el procés de recordar i comprendre informació millora quan una persona genera les seves pròpies respostes correctes a un problema i no quan algú les hi proporciona directament. Per tant, tant el pacient com els familiars i amics han de treballar en aquest sentit.
  • Aprenentatge espaiat en el temps: consisteix a repetir l’activitat o el contingut que es vol aprendre amb un temps de diferència entre cada sessió d’aprenentatge. Aquest mètode sembla que és més positiu per a la memòria del pacient que no pas les sessions consecutives d’aprenentatge sense descans.
  • Recuperació de la pràctica: aquest mètode defensa la idea que posar a prova (per exemple, mitjançant un examen) la memòria de coneixements ja apresos anteriorment millora el recordatori posterior d’aquesta informació, més que no pas tornar a estudiar aquest material.
Enllaç al document original: MS and cognition. MS in focus, Multiple Sclerosis International Federation (MSIF). 2013 [accés: 16 de desembre de 2013]. Disponible a: http://www.msif.org/…
Heu d'iniciar la sessió per comentar.

Tens un compte? Inicia la sessió ara!

Vols crear el teu compte? Inscriu-te ara!