Com afavorir la comunicació amb mascareta?

Les mascaretes són obligatòries en el context de la covid-19 però generen limitacions comunicatives que sovint afecten les persones amb EM

La situació de pandèmia mundial per la covid-19 requereix l’ús obligatori de mascaretes higièniques facials. De la nit al dia, les mascaretes han esdevingut un complement quotidià al qual ens hem hagut d’adaptar. No obstant, diversos estudis apunten les limitacions comunicatives que produeix l’ús de les mascaretes. Les persones amb esclerosi múltiple sovint es veuen afectades per aquestes limitacions, ja que les alteracions en la veu són un símptoma habitual de l’esclerosi múltiple.

5 limitacions de les mascaretes

 1. Esmorteeixen el so de la veu entre 3 i 12 decibels en funció del model.
 2. Distorsionen alguns sons de la parla (freqüències altes), afectant més la intel·ligibilitat en les veus agudes.
 3. En alguns models, poden limitar l’obertura mandibular comprometent així l’articulació.
 4. Comporten la pèrdua d’indicadors no-verbals com l’expressió facial, eliminant així informació important per a la correcta recepció del missatge.
 5. Impossibiliten la lectura labial, element imprescindible en població no-oient, però també present en parlants oients, ja que ens ajuda a entendre millor el missatge.

Si tenim en compte que un percentatge significatiu, entre el 25 i el 55%, de persones que tenen esclerosi múltiple presenten alteracions en la veu i la parla (disàrtria), no és estrany que moltes d’aquestes persones vegin augmentades les seves dificultats per comunicar-se amb la mascareta posada. 

Moltes persones amb esclerosi múltiple noten que l’ús de la mascareta els suposa:

 1. Fatiga en parlar.
 2. Dificultats per articular.
 3. Problemes per ser enteses.
 4. Tensió vocal.
 5. Sensació de falta d’aire en parlar.
 6. Irritació de coll.

Consells per l’ús de la mascareta amb EM

 1. Cal assegurar-nos que la persona amb qui parlem ens presta atenció.

 2. És important evitar les barreres físiques entre les persones que estan interactuant, que puguin evitar un bon contacte visual (tenir l’altra persona al davant).

 3. Evitar el soroll ambiental que distreu, especialment altres persones parlant alhora. En sorolls momentanis, esperar a que passi el soroll per parlar, per exemple una ambulància o una  moto.

 4. Parlar més lentament del que és habitual ens ajudarà a articular millor les paraules i augmentarà la claredat del missatge. Al mateix temps una major obertura bucal en ajudarà a una major projecció de la veu.

 5. Utilitzar el llenguatge no-verbal per ajudar a entendre el missatge, exagerant la gesticulació i llenguatge corporal o utilitzant gestos senzills d’ús comú, com el polze amunt, o assentir o negar amb el cap.

 6. No cridar de forma continuada, ja que generarem tensió a la veu i resulta contraproduent. Cal cuidar la veu mantenint una bona hidratació, utilitzant un bon suport respiratori i evitant irritants com el tabac, la cafeïna o l’ alcohol.

 7. Pensar en la possibilitat d’utilitzar mètodes de comunicació alternatius, com ara escriure el missatge en paper o simplement utilitzar text al telèfon.

 8. En els casos en que es fa un ús intensiu de la veu, resulten útils els amplificadors de veu.

Cada persona presenta unes circumstàncies individuals, i tot i que aquests consells són aplicables a tota la població en general, cal consultar a l’àrea de logopèdia de referència si es detecten dificultats en la comunicació, ja siguin derivades de l’ús de la mascareta o per altres factors.

Gemma Curto, logopeda de la Fundació Esclerosi Múltiple


Referències:

https://www.asha.org/public/Communicating-Effectively-While-Wearing-Masks-and-Physical- Distancing/

Goldin A, Weinstein BE, Shiman N. How Do Medical Masks Degrade Speech Reception? The Hearing Review. 2020; 27 (5): 8-9.

Samuel R. Atcherson, Evan T. Finley, B. Renee McDowell, Celeste Watson. More Speech Degradations and Considerations in the Search for Transparent Face Coverings During the COVID-19 Pandemic. Audiology Today July/August 2020

Corey, R. M., Jones, U., Singer, A. C., “Acoustic effects of medical, cloth, and transparent face masks on speech signals”, arXiv e-prints, 2020.

Heu d'iniciar la sessió per comentar.

Tens un compte? Inicia la sessió ara!

Vols crear el teu compte? Inscriu-te ara!