Causes i tractament del vertigen a l’esclerosi múltiple

El vertigen és una sensació desagradable per la qual les persones tenen la percepció que l’entorn o elles mateixes es mouen. Es calcula que al voltant del 20% de les persones amb EM poden patir-lo en alguna ocasió, quan la malaltia provoca algun problema a la zona del cervell que controla l’equilibri o com a qualsevol altra persona, quan s’afecta algun dels sistemes que regulen la sensació de l’equilibri. El tractament dependrà de les diferents causes i dels símptomes que la provoquin.

L’equilibri en les persones sanes es manté gràcies a la interacció entre diversos sistemes sensorials de l’organisme: el visual, el vestibular (els sistemes d’equilibri de l’interior de l’oïda) i el somatosensorial (la informació dels sensors de moviment, tacte i les articulacions del cos). La falta d’equilibri es pot donar quan qualsevol d’aquests sistemes no funcioni bé.

El vertigen és una sensació de desequilibri exagerada, per la qual sembla que l’entorn (o a vegades la mateixa persona) es mogui.

Fins al 20% de les persones amb EM poden patir vertigen que pot ser causat a per un nou brot de la malaltia o bé per un problema de l’oïda interna.

Existeixen diferents maneres de tractar-lo i seran els professionals que prescriuran la més adequada en cada cas. En funció de la causa del vertigen, caldrà consultar el neuròleg (quan el problema és del sistema nerviós) o bé l’otorrinolaringòleg (quan el problema és l’oïda interna).

Per saber la causa del vertigen, els professionals tindran en compte la història clínica i l’exploració física, neurològica i otorrinolaringològica si és el cas. Així, es revisarà com i quan van començar els símptomes, la seva durada, l’efecte que tenen, els tractaments realitzats, etc. A partir d’aquí, se sol·licitaran una sèrie de proves si es creu convenient i, segons la causa del problema, es prescriurà el tractament més adequat.

Quan el vertigen és provocat per un problema de l’oïda interna

Cal recordar, que el vertigen perifèric (el causat per problemes de l’oïda interna) no és una afectació exclusiva de les persones amb EM, sinó que es pot donar en qualsevol persona sana o sense cap altra malaltia. En aquest cas es pot tractar el vertigen amb:

  • Medicació: en el cas de presentar símptomes importants i amb gran repercussió, es pot prescriure algun tractament que millori la sensació de desequilibri. Aquests tractaments se solen recomanar durant un període de temps curt, fins que desapareguin o millorin els símptomes. També en cas que sigui necessari es poden emprar tractaments contra les nàusees i vòmits.
  • Maniobra d’Epley o maniobra de reposicionament canalicular: en alguns casos concrets de vertigen perifèric, es realitza aquesta maniobra (que consisteix a fer un moviment amb el cap en diverses posicions) amb la qual s’aconsegueix millorar els símptomes causats pel vertigen.
  • Rehabilitació vestibular: es tracta d’un programa d’exercicis per a les persones amb vertigen que compensen les alteracions de l’orientació espacial i de l’equilibri. En aquesta tècnica es defensa que s’ha de practicar el moviment que provoca el vertigen per tal que el sistema nerviós central l’aprengui. Molts fisioterapeutes estan especialitzant-s’hi i poden oferir exercicis individualitzats. Cal destacar, però, que la rehabilitació vestibular no és una cura.

La recuperació també depèn de factors com l’estat de salut de la persona, la motivació i el caràcter.

 

Quan el vertigen és causat per un nou brot d’esclerosi múltiple

En aquest cas, els símptomes vindran derivats d’una afectació del cervell i habitualment s’acompanyarà d’altres símptomes neurològics, cosa que permetrà diferenciar-lo de l’anterior. El tractament, de la mateixa manera que per a la resta de brots, seran els corticoides endovenosos si fossin necessaris. Alguns altres fàrmacs mencionats en l’anterior apartat també es podran prescriure, temporalment, per tal de millorar els símptomes.

En resum, el vertigen és una sensació desagradable, però que es pot vèncer. En cas de patir-lo, cal contactar amb els professionals per perquè n’estudiïn la causa i prescriguin el tractament més adient.

Accés als documents originals:

Vertigo in multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Trust, 2008 [accés: 6 de febrer de 2015]. Disponible a: http://www.mstrust.org.uk/information/opendoor/articles/0802_10_11.jsp

Revisat per: Angela Vidal Neuròloga
Heu d'iniciar la sessió per comentar.

Tens un compte? Inicia la sessió ara!

Vols crear el teu compte? Inscriu-te ara!