Entrades

Què es pot fer davant els trastorns de sensibilitat en l’esclerosi múltiple

Les alteracions de la sensibilitat, amb símptomes com cremor, entumiment, picor o formigueig poden aparèixer en qualsevol etapa de l’esclerosi múltiple. Aquestes afectacions poden aparèixer en les cames, braços o […]

La sensibilitat als canvis de temperatura i l’esclerosi múltiple

En les persones amb esclerosi múltiple (EM), un augment de la temperatura pot provocar que les connexions nervioses que han patit un procés de desmielinització tinguin dificultats per conduir els […]