Bilingüisme, reserva cognitiva i esclerosi múltiple

Parlar dos o més idiomes podria ajudar a les persones amb esclerosi múltiple a frenar el deteriorament cognitiu i a estimular l’atenció o la memòria.

El nombre de persones que dominen dos o més idiomes està creixent constantment a diverses parts del món. Diverses investigacions mostren que el control cognitiu (la capacitat de regular el nostre comportament i seleccionar la informació que necessitem sense distreure’ns) és clau en el llenguatge bilingüe. Igualment, mostren que l’aprenentatge i l’ús de llengües estrangeres no només afecta el domini lingüístic, sinó també, sorprenentment, a altres dominis. Per exemple, l’atenció, la inhibició, la memòria funcional i la presa de decisions.

D’alguna manera, aprendre idiomes sembla que influeix en les habilitats mentals i en les estructures cerebrals. Aquest fenomen es coneix com “l’avantatge bilingüe”. Significa que l’ús de dos (o més) idiomes —seleccionar-ne un, alhora que s’inhibeixen els altres— ajuda al control executiu, cosa que millora el control cognitiu en persones bilingües en comparació amb les monolingües.

Què és la reserva cognitiva

La teoria de la reserva cognitiva afirma que les persones amb més reserva cognitiva (la flexibilitat que té el cervell d’una persona per assignar recursos cognitius, que depèn de la genètica i l’exposició de per vida a factors ambientals com l’educació) poden fer front millor al dany cerebral. Essencialment, poden suportar una malaltia més avançada abans de tenir les dificultats per les quals una persona amb una reserva cognitiva més pobra passaria abans.

Hi ha autors que se centren en la relació entre bilingüisme i reserva cognitiva, definint-la com una experiència similar a la de l’entrenament musical o a ser físicament actiu.

El bilingüisme i l’esclerosi múltiple

Aprendre un segon idioma pot reforçar la qualitat de vida relacionada amb la salut i el benestar mental de les persones amb esclerosi múltiple. D’aquesta manera, es treballen les àrees del cervell involucrades en el llenguatge i danyades per l’EM. Especialment a les primeres etapes de la malaltia, segons suggereix un estudi publicat a la revista PLOS One.

Una altra investigació proposa que la capacitat de parlar més d’un idioma pot ajudar a protegir el deteriorament cognitiu causat per la malaltia. L’estudi, “Esclerosi múltiple i bilingüisme: algunes troballes inicials”, publicat a la revista Linguistic Approaches to Bilingualism, va mostrar que les persones amb EM que parlen dos idiomes obtenen millors resultats en les proves cognitives que els que poden conversar en una sola llengua.

La capacitat de parlar més d’un idioma pot ajudar a protegir el deteriorament cognitiu causat per l’esclerosi múltiple.

Contrarestar dèficits cognitius

Els investigadors van analitzar grups de persones amb EM bilingües i monolingües, amb nivells similars d’habilitats cognitives, i van dir que parlar dos idiomes podria contrarestar els dèficits cognitius relacionats amb l’EM, i van demostrar una certa evidència de la hipòtesi de reserva cognitiva en persones amb EM bilingües.

Per tant, els estudis parlen dels avantatges cognitius de conèixer més d’un idioma. Si només coneixes un idioma i n’aprens un altre, millores les teves habilitats cognitives (cosa que pot motivar les persones amb EM). I si tens EM i ja ets bilingüe segurament tindràs millors habilitats cognitives que si no ho fossis.

Autora: Noemí Martínez Lerín. Fisioterapeuta. Núm Col. 3673.

Referències bibliogràfiques

Van den Noort M, Struys E, Bosch P. Individual Variation and the Bilingual Advantage-Factors that Modulate the Effect of Bilingualism on Cognitive Control and Cognitive Reserve. Behav Sci (Basel). 2019;9(12):120. Published 2019 Nov 21. doi:10.3390/bs9120120.

Rainer Ehling . Second language learning induces grey matter volume increase in people with multiple sclerosis. PLoS One 2019 Dec 23;14(12):e0226525. doi: 10.1371/journal.pone.0226525. eCollection 2019.

Aveledo, F., Higueras, Y., Marinis, T., Bose, A., Pliatsikas, C., Meldaña-Rivera, A., Martínez-Ginés, M. L., García-Domínguez, J. M., Lozano-Ros, A., Cuello, J. P. and Goicochea-Briceño, H. (2020) Multiple sclerosis and bilingualism: some initial findings. Linguistic Approaches to Bilingualism. ISSN 1879-9272.

Heu d'iniciar la sessió per comentar.

Tens un compte? Inicia la sessió ara!

Vols crear el teu compte? Inscriu-te ara!