5 coses que els neuròlegs volen que sàpigues sobre l’esclerosi múltiple

Les persones amb esclerosi múltiple solen tenir dubtes sobre la seva malaltia. Prepara’t i mostra-li al teu neuròleg tot el que saps sobre l’EM.

Tant les persones recentment diagnosticades d’esclerosi múltiple com les que no, solen tenir dubtes sobre la seva malaltia i sobre com els pot afectar en el futur. A mesura que avança la investigació sobre l’EM, la comprensió dels especialistes és més gran. Segons Robert Fox, neuròleg del Mellen Center for Multiple Sclerosis de Cleveland (Ohio, EUA), això és el que avui saben els metges i, per tant, el que tu també hauries de saber:

 

1. Avui en dia, en la majoria dels casos, l’esclerosi múltiple es pot controlar

Ser diagnosticat d’EM no és positiu, però estem en un moment en què un cop trobat el tractament adequat, en molts casos es pot controlar la malaltia per complet, principalment en les primeres etapes de la malaltia, i normalment les persones amb EM poden seguir fent les coses que desitgen.

2. L’esclerosi múltiple té dos components: inflamació i neurodegeneració

Hi ha diferents formes d’evolució de l’EM: en l’EM recurrent-remitent els símptomes apareixen en forma de brots combinats amb millora i períodes d’estabilitat clínica, i en les formes progressives la discapacitat es pot anar acumulant de forma progressiva des de l’inici (EM primària progressiva) o en una etapa secundària després d’una fase d’EM recurrent-remitent (esclerosi múltiple secundària progressiva).

En lloc de pensar en tipus de malaltia, cada vegada es tendeix més a pensar en components de la malaltia:

  • Component inflamatori: l’EM és una malaltia autoimmunitària en què les defenses de l’organisme ataquen la mielina causant inflamació. Aquesta activitat inflamatòria és la causant de lesions en el cervell i la medul·la espinal, fet que explica l’aparició de brots. El component inflamatori predomina en les primeres fases de la malaltia.
  • Component neurodegeneratiu: en el qual es produeix una pèrdua de teixit nerviós que es tradueix en una atròfia progressiva del cervell i medul·la espinal. Aquest component explica que algunes persones no mostrin noves lesions en les ressonàncies magnètiques, però mostrin un empitjorament dels símptomes.

Mentre que amb els fàrmacs actuals som eficaços en el control del component inflamatori, la capacitat de controlar el component degeneratiu és limitada.

3. Per tractar l’esclerosi múltiple, els neuròlegs adopten un triple enfocament

Hi ha 3 tipus de tractaments de l’EM:

 

4. Adoptar un estil de vida saludable contribueix positivament en les persones amb EM

L’aparició de malalties cardiovasculars, hipertensió, hipercolesterolèmia o diabetis s’associa a un empitjorament en la progressió de l’EM.

Per contra, són diverses les conductes beneficioses que generen un impacte significatiu sobre la seva progressió. Per exemple:

  • Practicar una activitat física entre 30 i 45 minuts que faci que la freqüència cardíaca abasti un rang aeròbic (si es pot, també al rang anaeròbic).
  • Evitar el tabaquisme: fumar no només augmenta el risc de patir EM, sinó que també pot accelerar la seva progressió.

 

5. Encara hi ha molt per descobrir

L’experiència d’una persona amb EM pot ser molt diferent de la d’una altra i, encara que comencem a disposar d’eines que ens ajuden a delinear el pronòstic, no podem establir amb total seguretat quins símptomes causarà la malaltia ni com afectarà la vida diària d’una persona amb EM.

Encara que avui dia no disposem d’un tractament que curi l’esclerosi múltiple, en els últims anys hi ha hagut un canvi substancial en el seu tractament i abordatge, i la recerca en EM continua mostrant un futur esperançador.

Referència:

5 Things a Neurologist Wants You to Know About Multiple Sclerosis. Everyday health 2016.

Revisat per: Patricia Mulero Col·legi de Metges de Catalunya (colegiada nº51.938)
Heu d'iniciar la sessió per comentar.

Tens un compte? Inicia la sessió ara!

Vols crear el teu compte? Inscriu-te ara!