11.000 persones tenen EM a Catalunya

Les últimes dades indiquen que la prevalença de l’esclerosi múltiple augmenta a Catalunya

Fins ara quan algú preguntava quantes persones tenen esclerosi múltiple a Catalunya, la  resposta era 7.500 persones. Aquesta xifra, però, ha canviat i segons les últimes dades de la Generalitat de Catalunya, la resposta correcta és que 11.000 persones tenen esclerosi múltiple a Catalunya.

La Generalitat de Catalunya ha fet un ampli informe sobre la situació de l’esclerosi múltiple a Catalunya. L’informe es basa en dades del 2017 i sosté que a Catalunya hi ha 11.439 persones amb esclerosi múltiple. Segons aquestes dades, l’any 2017 es van diagnosticar 1.211 persones.

Com ja se sabia, l’esclerosi múltiple té més incidència en les dones. Així un 67,6% de les persones diagnosticades són dones. A més, les dones són de mitjana un any més joves que els homes en el moment del diagnòstic.  Una altra dada curiosa és que la prevalença de l’esclerosi múltiple entre homes i dones fins als 20 anys és similar, però a partir d’aquesta edat i fins als 94 anys les taxes de les dones són molt superiors.

La taxa de prevalença de l’esclerosi múltiple mostra una tendència anual creixent del voltant de 100 casos més per milió d’habitants cada any. A més, diversos estudis estan d’acord en què la prevalença de l’esclerosi múltiple augmenta cada any.

La taxa de mortalitat de les persones amb EM és una mica superior a la global de Catalunya, però mostra una tendència a disminuir. L’any 2017 va ser d’11,2 per cada 1.000 persones amb EM. 

La taxa de prevalença de l’esclerosi múltiple augmenta a mesura que disminueix el nivell de renda. Les dones amb renda molt baixa tenen una taxa de prevalença un 80% més alta que les dones amb renda alta. La relació inversa entre el nivell de renda i la prevalença de l’esclerosi múltiple és més clara en les dones que en els homes. 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *